Litánie ku všetkým svätým

Svätá Mária, Panna najčistejšia, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Jozef, prečistý ženích svojej nevesty a ochranca Svätej rodiny, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Joachim a Anna, rodičia Panny Márie, orodujte za nás a za naše rodiny.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätí apoštoli Peter a Pavol, orodujte za nás a za naše rodiny.
Svätý Ondrej, patrón našej diecézy, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätí Cyril a Metod, patróni nášho národa, orodujte za nás a za naše rodiny.
Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Marta, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Agáta, panna a mučenica oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Agnesa, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Barbora, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Cecília, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Lucia, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Alžbeta Uhorská, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Mária Goretti, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Imrich, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý František z Assisi, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Klára, panna, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Alojz Gonzaga, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Ján Bosco, vychovávateľ mládeže, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Terézia z Lisieux, panna, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá sestra Faustína, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás a za naše rodiny.
Všetci svätí a sväté, orodujte za nás a za naše rodiny.

Litánie za ukončenie potratov

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Boh Otec, Stvoriteľ sveta, zmiluj sa nad nami.
Boh Syn, skrze ktorého bolo všetko stvorené, zmiluj sa nad nami.
Boh Duch Svätý, Pán a Darca života, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, Počiatok i Koniec, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, Cesta, Pravda a Život, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, Vzkriesenie a Život, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, večné slovo Života, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, žijúci v lone Panny Márie, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, Milovník chudobných a slabých, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, Obranca bezmocných, zmiluj sa nad nami.
Pane Ježišu, Chlieb života, zmiluj sa nad nami.
Za každý hriech proti životu, zmiluj sa nad nami.
Za hriech potratov, zmiluj sa nad nami.
Za denné zabíjanie nevinných detí, zmiluj sa nad nami.
Za prelievanie krvi v celej našej krajine, zmiluj sa nad nami.
Za nemý výkrik tvojich detí, zmiluj sa nad nami.
Za zabíjanie Tvojich budúcich učeníkov, zmiluj sa nad nami.
Za zneužívanie žien potratom, zmiluj sa nad nami.
Za mlčanie Tvojho ľudu, zmiluj sa nad nami.
Za nezáujem Tvojho ľudu, zmiluj sa nad nami.
Za spoluúčasť Tvojho ľudu na tejto tragédii, zmiluj sa nad nami.

Za našich nenarodených bratov a sestry, zabitých potratom, Pane, vyslyš nás.
Za našich nenarodených bratov a sestry, ohrozených potratom, Pane, vyslyš nás.
Za našich nenarodených bratov a sestry, ktorí prežili potrat, Pane, vyslyš nás.
Za matky, ktoré podstúpili potrat, Pane, vyslyš nás.
Za matky, ktoré sú v pokušení ísť na potrat, Pane, vyslyš nás.
Za matky, ktoré sú nútené k potratu, Pane, vyslyš nás.
Za matky, ktoré odmietli podstúpiť potrat, Pane, vyslyš nás.
Za otcov, ktorí vydali svoje deti na potrat, Pane, vyslyš nás.
Za rodiny, ktoré vydali svoje deti na potrat, Pane, vyslyš nás.
Za rodiny tých, ktorí sú v pokušení podstúpiť potrat, Pane, vyslyš nás.
Za potratárov, Pane, vyslyš nás.
Za všetkých, ktorí asistujú a spolupracujú pri potratoch, Pane, vyslyš nás.
Za lekárov a sestry, aby podporovali život, Pane, vyslyš nás.
Za verejných činiteľov, aby obraňovali život, Pane, vyslyš nás.
Za kňazov, aby kázali na obranu života, Pane, vyslyš nás.
Za pro-life hnutie, Pane, vyslyš nás.
Za tých, ktorí hovoria, píšu a pracujú, aby sa nevykonávali potraty, Pane, vyslyš nás.
Za tých, ktorí ponúkajú alternatívy k potratom, Pane, vyslyš nás.
Za tých, ktorí propagujú adopcie detí, Pane, vyslyš nás.
Za národné aj miestne skupiny ochrancov života, Pane, vyslyš nás.
Za jednotu v pro-life hnutí, Pane, vyslyš nás.
Za odvahu a vytrvalosť v diele obrany života, Pane, vyslyš nás.
Za tých, čo znášajú výsmech a odmietnutie kvôli svojmu postoju za život, Pane, vyslyš nás.
Za tých, čo sú väznení kvôli obrane života, Pane, vyslyš nás.
Za tých, ktorí boli zranení a rôzne postihovaní kvôli obrane života, Pane, vyslyš nás.
Za právnikov, Pane, vyslyš nás.
Za súdy a sudcov, Pane, vyslyš nás.
Za policajtov, Pane, vyslyš nás.
Za učiteľov a vychovávateľov, Pane, vyslyš nás.
Za mediálnych pracovníkov, Pane, vyslyš nás.
S vďačnosťou za deti, uchránené od potratu, Pane, vyslyš nás.
S vďačnosťou za matky uchránené od potratu a uzdravené z potratu, Pane, vyslyš nás.
S vďačnosťou za bývalých potratárov, ktorí sa stali obrancami života, Pane, vyslyš nás.
S vďačnosťou za všetkých, ktorí svojím postojom odmietajú potraty, Pane, vyslyš nás.
S vďačnosťou za povolanie byť súčasťou hnutia za život, Pane, vyslyš nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, ty si stvoril všetky veci skrze svojho Syna Ježiša Krista. On premohol vládu smrti svojím veľkonočným tajomstvom. Daj, nech všetci, ktorí vyznávajú toto víťazstvo, ohlasujú posvätnosť ľudského života a verne Ti slúžia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj: dieceza-za-zivot.webnode.sk