40 dní za život je kampaň, ktorá zároveň vychádza z i smeruje ku miestnym komunitám. Rozhodným, no pokojným a láskavým prístupom upozorňuje konkrétnych ľudí na následky konkrétnych činov – potratov v komunitách tvorenými konkrétnymi rodinami zo susedstva.

40 dní za život v praxi realizuje túžbu spolupracovať s Božím plánom na ochrane života od počatia. Kampaň upozorňuje na následky potratov prostredníctvom 3 pilierov:

Koncept 40 dní vychádza z Biblie. Tento časový úsek Boh používa na premenu jednotlivcov, spoločenstiev i celého sveta. Bol to Noe, kto prežil 40 dní vo svojom korábe, a tak sa zachránil pred potopou; Mojžiš, kto počas 40 dní na vrchu Sinaj zapísal Desatoro; Ježiš, kto prežil po svojom krste 40 dní na púšti vedený Božím Duchom, a opäť Ježiš, kto zostal na zemi so svojimi učeníkmi 40 dní po svojom zmŕtvychvstaní. Boh počas 40 dní prostredníctvom ľudí premieňa svet a vyzýva nás, aby sme sa aj my stali súčasťou tejto zmeny – zmeny podľa Božieho srdca.

Poslanie

Naším poslaním je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii ako jedno telo Kristovo. Prijímajúc Božie odpustenie znovu hľadáme a stále nachádzame jeho kráľovstvo, ktoré prináša svetlo a odvracia smrť tých najbezbrannejších z nás.

Vízia

Víziou kampane 40 dní za život, najväčšej medzinárodne koordinovanej pro-life mobilizácii v histórii, je pritiahnuť nebo na zem a ohlasovať pravdu o existencii života od počatia.