Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
bratislavský arcibiskup-metropolita

Mgr. Branislav Škripek
poslanec Európskeho parlamentu

Mgr. Patrik Daniška
predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku HFI

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková
občianska aktivistka v oblasti ľudských práv, ochrany života a rodiny

Eva Stanová
autorka Akadémie šťastia