Events

Počas trvania kampane 40 dní za život (1. 3. - 9. 4. 2017) sa uskutočnia rôzne sprievodné akcie nielen za účelom podpory samotného projektu, ale aj s cieľom intenzívneho rozšírenia pro-life posolstva v našej spoločnosti.

3. 3. 2017 (piatok) o 17:15
17. 3. 2017 (piatok) o 20:00 - 19. 3. 2017 (nedeľa) o 18:00
1. 4. 2017 (sobota) o 6:00 - 2. 4. 2017 (nedeľa) o 22:00
9. 4. 2017 (nedeľa) o 9:30

Zoznam akcií priebežne aktualizujeme.


Sprievodné akcie jesennej kampane 2016

26. 9. 2016 (pondelok) o 20:00
28. 9. 2016 (streda) o 19:30
30. 9. 2016 (piatok) o 16:15
8. 10. 2016 (sobota) o 15:00
18. 10. 2016 (utorok) o 17:00
27. 10. 2016 (štvrtok) o 19:00
2. 11. 2016 (streda) o 19:00
4. 11. 2016 (piatok) o 16:15