V rámci pro-life mobilizácie 40 dní za život organizujeme rôzne podujatia nielen za účelom podpory samotného projektu, ale aj s cieľom intenzívneho rozšírenia pro-life posolstva v našej spoločnosti.

O aktuálnych sprievodných akciách sa dozviete na našich sociálnych sieťach.