V rámci pro-life mobilizácie 40 dní za život organizujeme rôzne podujatia nielen za účelom podpory samotného projektu, ale aj s cieľom intenzívneho rozšírenia pro-life posolstva v našej spoločnosti.

Zoznam akcií priebežne aktualizujeme.


Jar 2018

2. 3. 2018 (piatok) o 20:00 - 4. 3. 2018 (nedeľa) o 18:00

 • 40-hodinová adorácia za šťastie v rodine a vo vzťahu v Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre

10. 3. 2018 (sobota) o 6:00 - 11. 3. 2018 (nedeľa) o 22:00

 • 40-hodinová modlitbová reťaz za záchranu počatých detí v Nitre

16. 3. 2018 (piatok) o 17:15

 • Krížová cesta za záchranu počatých detí v Kostole sv. Urbana v Nitre

Jeseň 2017

20. 10. 2017 (piatok) o 20:00 - 22.10.2017 (nedeľa) o 18:00

 • 40-hodinová adorácia za šťastie v rodine a vo vzťahu v Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre

27. 10. 2017 (piatok) o 15:30

 • Svätá omša za úctu k nenarodenému životu v Nemocničnej kaplnke sv. Alžbety v Nitre

28. 10. 2017 (sobota) o 6:00 - 29. 10. 2017 (nedeľa) o 22:00

 • 40-hodinová modlitbová reťaz za záchranu počatých detí v Nitre

Jar 2017

3. 3. 2017 (piatok) o 17:15

 • Krížová cesta za záchranu počatých detí v Kostole sv. Urbana v Nitre

17. 3. 2017 (piatok) o 20:00 - 19. 3. 2017 (nedeľa) o 18:00

 • 40-hodinová adorácia za šťastie v rodine a vo vzťahu v Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre

1. 4. 2017 (sobota) o 6:00 - 2. 4. 2017 (nedeľa) o 22:00

 • 40-hodinová modlitbová reťaz za záchranu počatých detí v Nitre

9. 4. 2017 (nedeľa) o 9:30

 • Ďakovná sv. omša v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave pri príležitosti ukončenia jarnej kampane

Jeseň 2016

26. 9. 2016 (pondelok) o 20:00

 • Sv. omša (mládežnícka "osmička") s  J. E. Mons. Stanislavom Zvolenským v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave (jezuiti)

28. 9. 2016 (streda) o 19:30

 • Chvály s kapelou GodKnows v Kostole Zvestovania Pána v Bratislave (františkáni)

30. 9. 2016 (piatok) o 16:15

 • Večeradlo za šťastie v rodine a vo vzťahu v Kostole svätého Ladislava v Bratislave

8. 10. 2016 (sobota) o 15:00

 • Magis duchovná obnova pre mladých od 18 do 35 rokov s témou "Zmysel života"

18. 10. 2016 (utorok) o 17:00

 • Gréckokatolícka liturgia a panychída (krátka bohoslužba za zomrelých) v Chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža na Ondrejskom cintoríne v Bratislave

27. 10. 2016 (štvrtok) o 19:00

 • Prednáška Richarda Vašečku v dome Quo Vadis v Bratislave

2. 11. 2016 (streda) o 19:00

 • Diskusia na prolife témy s pozvanými hosťami v dome Quo Vadis v Bratislave

4. 11. 2016 (piatok) o 16:15

 • Večeradlo za šťastie v rodine a vo vzťahu v Kostole svätého Ladislava v Bratislave