Modlitba

Podpora "na diaľku"
Join pray

Modlitba je srdcom projektu. Počas kampane je naším cieľom zjednotiť sa ako jedna rodina v modlitbe za počatý život na celom Slovensku.

Viac informácií Registrácia

Vigília

Prebieha pred nemocnicou
Join vigil

Verejným vyjadrením podpory životu od počatia je pokojná vigília, ktorá prebieha priamo na mieste vykonávania interrupcií.

Viac informácií Registrácia

Sprievodné akcie

Sv. omše, prednášky, ...
Join events

Počas kampane sa konajú sprievodné akcie nielen za účelom podpory projektu, ale aj s cieľom intenzívneho rozšírenia pro-life posolstva.

Viac informácií