Prítomnosť
Prebieha pred nemocnicou

Verejným vyjadrením podpory životu od počatia je pokojná prítomnosť priamo na mieste vykonávania interrupcií.

Viac informácií Registrácia
Modlitba
Podpora "na diaľku"

Modlitba je srdcom projektu. Počas kampane je naším cieľom zjednotiť sa ako jedna rodina v modlitbe za počatý život na celom Slovensku.

Viac informácií Registrácia
Sprievodné akcie
Sv. omše, prednášky, ...

Počas kampane sa konajú sprievodné akcie nielen za účelom podpory projektu, ale aj s cieľom intenzívneho šírenia pro-life posolstva.

Viac informácií
Dobrovoľníctvo
Pomoc s fungovaním projektu

Priložte ruku k dielu a pomôžte nám šíriť posolstvo o hodnote ľudského života od počatia po celý rok.

Viac informácií