Prolife prayers

Modlitba za život k Panne Márii Guadalupskej

Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života, ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe, ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna, jediného Spasiteľa a nádej pre svet.
Obnov našu nádej v Neho, aby sme všetci mali odvahu povedať "áno" životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené.
Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykonať potrat, ako aj k tým, ktorí trpia po vykonanom potrate.
Priveď nás ku dňu, keď potraty budú len smutnou a minulou kapitolou našich dejín.
Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Životom sveta a ktorý je Pánom na veky vekov. Amen.

Modlitba za rodinu sv. Jána Pavla II.

Pane, Ty si Otcom každej rodiny na Zemi, Ty si Otcom všetkých ľudí.
Daj, skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom, a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom Tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stala pre každú ďalšiu generáciu svätyňou lásky a života, lebo len Ty si opravdivá Láska a Život.
Daj, aby Tvoja milosť sprevádzala myšlienky, slová a skutky každého manžela a manželky pre dobro ich rodiny a rodín na celom svete.
Daj, aby mladí ľudia našli v rodine pevnú oporu pre svoju ľudskú dôstojnosť a pre rast v pravde a láske.
Daj, aby sa láska, posilnená milosťou sviatosti manželstva, ukázala silnejšou než všetky slabosti a skúšky, ktorými rodiny niekedy musia prejsť.
Na príhovor Svätej rodiny daj, aby svetová misia našej matky Cirkvi v rodine a prostredníctvom rodiny priniesla svoje ovocie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život po všetky veky vekov. Amen.

Litánie ku všetkým svätým

Svätá Mária, Panna najčistejšia, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Jozef, prečistý ženích svojej nevesty a ochranca Svätej rodiny, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Joachim a Anna, rodičia Panny Márie, orodujte za nás a za naše rodiny.
Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätí apoštoli Peter a Pavol, orodujte za nás a za naše rodiny.
Svätý Ondrej, patrón našej diecézy, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätí Cyril a Metod, patróni nášho národa, orodujte za nás a za naše rodiny.
Svätá Mária Magdaléna, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Marta, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Agáta, panna a mučenica oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Agnesa, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Barbora, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Cecília, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Lucia, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Alžbeta Uhorská, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Mária Goretti, panna a mučenica, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Imrich, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý František z Assisi, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Klára, panna, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Alojz Gonzaga, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätý Ján Bosco, vychovávateľ mládeže, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá Terézia z Lisieux, panna, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätá sestra Faustína, oroduj za nás a za naše rodiny.
Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás a za naše rodiny.
Všetci svätí a sväté, orodujte za nás a za naše rodiny.

Modlitba za život

Pane Ježišu, Tvoja Matka Mária Ťa v láske prijala a porodila a sv. Jozef sa o teba staral.
Prosíme Ťa za všetky deti, ktoré sú ešte v matkinom živote.
Daj, aby sa narodili zdravé.
Nech ich sprevádzajú anjeli strážcovia a nech sú rodičom na radosť.
Zároveň ťa prosíme, daj rodičom lásku a odvahu priviesť na svet každé počaté dieťa.
Ak sa nachádzajú v ťažkej situácii, pošli im priateľov, ktorí im podajú pomocnú ruku.

Nebeský Otče, dôverujeme Ti.
Pre bolestné utrpenie Tvojho Syna zmiluj sa nad nami!
Posilňuj nás svojím Duchom Svätým a obnov tvárnosť zeme.

S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 18.1.2002, č.4418/2001