Viditeľným a verejným vyjadrením podpory životu od počatia je pokojná vigília, ktorá prebieha priamo na mieste vykonávania interrupcií. Počas 40 dní sa budeme spolu modliť za novú nádej pre všetkých nenarodených a budeme prosiť o Božiu pomoc pre ich rodičov. Svojou pokojnou prítomnosťou sa zároveň stávame svedkami daru života, pretože intenzívne upozorňujeme okoloidúcich na tragickú realitu interrupcií.

Záleží nám na každom počatom živote a každej matke, bez ohľadu na štatistiky. "Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?" (Lk 15, 4). Vyprosujeme preto milosť pokánia, obrátenia a odpustenia nielen pre ženy, ktoré podstúpili interrupciu, ale aj pre všetkých lekárov a zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich interrupcie. Pridajte sa k nám a počas 40 dní sa poďte spolu s nami modliť za všetky rodiny a celú slovenskú spoločnosť.

Kedy a kde?

1. 3. - 9. 4. 2017
každý deň od 8:00 do 20:00
Nemocnica akademika Ladislava Dérera - Kramáre, Limbová 5, 831 01 Bratislava

Organizované modlitebné skupinky sa konajú pravidelne v týchto časoch:

Pondelok: 17:00 - 18:00
Streda: 8:30 - 9:30

Individuálne modlitby pred nemocnicou prebiehajú denne od 8:00 do 20:00.

Príďte priamo pred budovu nemocnice a prejdite cez prechod na opačnú stranu. Modlitebná kampaň totiž prebieha na chodníku protiľahlom k budove nemocnice pred prechodom pre chodcov.

Chcete sa zapojiť?
Nezáväzná registrácia účastníka