Viditeľným a verejným vyjadrením podpory životu od počatia je pokojná prítomnosť priamo pri mieste vykonávania interrupcií. Počas 40 dní sa budeme spolu modliť za novú nádej pre všetkých nenarodených a budeme prosiť o Božiu pomoc pre ich rodičov. Svojou pokojnou prítomnosťou sa zároveň stávame svedkami daru života, pretože intenzívne upozorňujeme okoloidúcich na tragickú realitu interrupcií.

Záleží nám na každom počatom živote a každej matke, bez ohľadu na štatistiky. "Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?" (Lk 15, 4). Vyprosujeme preto milosť pokánia, obrátenia a odpustenia nielen pre ženy, ktoré podstúpili interrupciu, ale aj pre všetkých lekárov a zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich interrupcie. Pridajte sa k nám a počas 40 dní sa poďte spolu s nami modliť za všetky rodiny a celú slovenskú spoločnosť.

Bratislava

23. 9. - 1. 11. 2020, každý deň od 7:00 do 20:00
v Bratislave pred Nemocnicou Ružinov, Ružinovská 6, 821 01 Bratislava

Organizované modlitebné skupinky sa konajú pravidelne v týchto časoch:

Utorok: 7:30 - 8:30
Piatok: 18:00 - 19:00

Individuálne modlitby pred nemocnicou prebiehajú denne od 7:00 do 20:00.

Príďte pred budovu nemocnice. Modlíme sa pod veľkým nápisom "Nemocnica", kadiaľ sa prechádza ku hlavnému vchodu.

Prešov

23. 9. - 1. 11. 2020, každý deň od 7:00 do 20:00
v Prešove pred zdravotníckym zariadením Gynstar, Nábrežná 3, 080 01 Prešov

Organizované modlitebné skupinky sa konajú pravidelne v týchto časoch:

Pondelok: 16:00 - 16:30
Utorok: 7:00 - 7:30
Streda: 7:00 - 7:30
Štvrtok: 9:00 - 9:30
Piatok: 8:00 - 8:30
Sobota: 15:00 - 15:30
Nedeľa: 15:00 - 15:30

Individuálne modlitby pred zdravotníckym zariadením prebiehajú denne od 7:00 do 20:00.

Príďte pred hlavný vchod do zdravotníckeho zariadenia. Modlíme sa pri garážach.

Chcete sa zapojiť?
Nezáväzná registrácia účastníka