Úvod

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho Jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.


Radostný ruženec (v pondelok a v sobotu)

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Prvé tajomstvo radostného ruženca: ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Amen.

Druhé tajomstvo radostného ruženca: ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Tretie tajomstvo radostného ruženca: ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Štvrté tajomstvo radostného ruženca: ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Piate tajomstvo radostného ruženca: ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Bolestný ruženec (v utorok a v piatok)

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Prvé tajomstvo bolestného ruženca: ktorý sa pre nás krvou potil.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Amen.

Druhé tajomstvo bolestného ruženca: ktorý bol pre nás bičovaný.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Tretie tajomstvo bolestného ruženca: ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Štvrté tajomstvo bolestného ruženca: ktorý pre nás kríž niesol.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Piate tajomstvo bolestného ruženca: ktorý bol pre nás ukrižovaný.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Slávnostný ruženec (v stredu a v nedeľu)

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Prvé tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý slávne vstal z mŕtvych.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Amen.

Druhé tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý slávne vystúpil do neba.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Tretie tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Štvrté tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý Ťa, Panna, do neba vzal.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Piate tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý Ťa, Panna, v nebi korunoval.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Ruženec svetla (vo štvrtok)

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Prvé tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Amen.

Druhé tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Tretie tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Štvrté tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...

Piate tajomstvo slávnostného ruženca: ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.
Otče náš, ...
10x Zdravasʼ, Mária, ... s tajomstvom
Sláva Otcu...
Ó, Ježišu, ...


Záver

Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. Ó milostivá a nad všetky pobožná, ó presladká Panna, Matka Božia Mária. Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Amen.


Na úmysel Svätého Otca pápeža Františka

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Zdravasʼ, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.