Modlitba je srdcom projektu 40 dní za život. Počas kampane je naším cieľom zjednotiť sa ako jedna rodina v modlitbe za počatý život na celom Slovensku. Modlime sa spolu za nenarodené deti, ich matky i otcov, lekárov a zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich interrupcie, ako aj celú spoločnosť. Modlime sa jedným hlasom za zmenu zmýšľania v našej krajine, pretože len zmena zvnútra je zároveň trvalou zmenou.

K našej modlitbe sa môžete pridať kedykoľvek a kdekoľvek – doma, v práci, v kostole či priamo na mieste vykonávania interrupcií. Každý deň sa počas trvania kampane v modlitbe ekumenicky zjednotíme nielen ako jednotlivci, ale aj ako rodiny, skupiny a cirkvi.

Náš cieľ je spoločný. Prosíme o Božiu pomoc pre:

  • tehotné ženy, ktoré zvažujú interrupciu
  • počaté deti, ktorým hrozí smrť potratom
  • rodiny v kritickej životnej situácii
  • ženy i mužov zranených zo skúsenosti interrupcie
  • bezdetné rodiny túžiace po dieťatku
  • lekárov a zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich a participujúcich na interrupciách
  • pro-life aktivistov a všetkých dobrovoľníkov
  • všetkých predstaviteľov štátnej moci, aby spravovali Slovensko v súlade s Božími zákonmi
  • celý slovenský národ, za obnovu zmýšľania všetkých ľudí a ich uzdravenie

Modlitba zároveň kráča ruka v ruke s pôstom. Pôst nie je žiadnou kresťanskou diétou; je to mocný prostriedok, ktorý nám pomáha úprimne túžiť po Božej vôli a umožňuje nám presahovať ľudské limity. Počas pôstu sa zriekajme nielen našich obľúbených jedál či sledovania televízie, ale hlavne lenivosti, apatie a nezáujmu – skrátka čohokoľvek, čo nás vzďaľuje od Boha.

Modlitba a pôst uzdravujú; keď sa ľudia zjednotia v modlitbe a činia pokánie, nebeský Otec koná. Čoho by sme sa mali báť, keď Boh sľúbil, že bude s nami po všetky dni nášho života? "Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím" (Joz 1,5).

Zamyslenia

Modlitba kampane 40 dní za život

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.