Zamyslenie

Počatie je úplným začiatkom života, ktorý bude jestvovať naveky. Tento proces prebieha na mikroskopickej úrovni. Na ceste spermie k vajíčku je potrebné prekonať mnoho nástrah, aby táto náročná misia mohla byť úspešne začatá. Ide o veľmi neobyčajnú misiu – zrod nového života. Ak sa stretnutie podarí, bunky vzájomne splynú a vznikne tak jediná bunka obsahujúca genetickú informáciu oboch rodičov. Je to unikátna bunka; je najneobyčajnejšou a najdokonalejšou bunkou na celom svete. Veď z nej sa vyvinie nový ľudský organizmus.

Celý proces počatia je veľmi senzitívny a jeho úspešné zavŕšenie závisí od mnohých okolností. Rodičovské pohlavné bunky sú ovplyvnené nemalým množstvom faktorov, ktoré by mohli znemožniť celý proces hneď na začiatku. Rovnako je to aj s nami. Aj my musíme na ceste do Božieho kráľovstva čeliť mnohým prekážkam, menším i väčším. Jedine skutočná viera nás podrží v nepriaznivých okolnostiach a len sila od Boha nám pomôže zvládnuť skúšky, ktorých prekonanie nás posúva po ceste spásy. Len s ním dokážeme žiť naplno život, ktorý nám bol daný. Koniec koncov, veď sme boli stvorení len preto, aby sme raz mohli cez hranicu smrti vojsť do večnosti.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.