Zamyslenie

Dorástol som do veľkosti 4 centimetrov. Dokážem už aj prehĺtať, čo sa radí medzi základne nepodmienené reflexy u ľudí. Na prvý pohľad to možno znie ako banalita či samozrejmosť, ale v skutočnosti ide o veľmi dôležitý reflex. Bez neho by som nedokázal prehltnúť žiadne sústo potravy. Zároveň začínam napínať nožičky a kopať, ale mamička to ešte necíti. Toto sú vôbec jedny z prvých aktívnych pohybov, ktoré vykonávam. Onedlho dám o sebe mamičke vedieť aj jasnejšie a ona bude môcť po prvýkrát pocítiť, že som v jej brušku. To bude radosti! Ešte však moje drobné kopance necíti, pretože sú veľmi jemnučké, keďže si tento pohyb zatiaľ len skúšam. Začína sa vo mne čosi rozhýbavať a ja sám začínam čosi aktívne robiť. Ten pohyb je naozajstným dôkazom toho, že existujem.

Aj aktivita v živote kresťana je veľmi dôležitá, ba priam esenciálna. Viera bez skutkov je mŕtvou vierou, ako sa píše aj vo Svätom Písme. Skúsme teda rozhýbať samých seba a dajme tomuto svetu o sebe vedieť rovnako aktívne, ako to robí aj nenarodené dieťatko. Nech to, čo je v našom srdci, vidno aj na našich skutkoch.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.