Zamyslenie

Rastiem čím ďalej, tým rýchlejšie. Už mám takmer 14 gramov! Počet mojich nervových buniek, čiže neurónov, sa neustále zvyšuje. Odhaduje sa, že ľudský mozog obsahuje 80 až 120 miliárd takýchto buniek! Medzi nimi sa formuje množstvo vzájomných nervových prepojení, nazvaných tiež synapsy. Tieto neuróny sú zodpovedné za získavanie informácií z vonkajšieho i vnútorného prostredia a ich prenos do mozgu - najfascinujúcejšieho riadiaceho centra vôbec. Ďalšou úlohou neurónov je spracovanie a ukladanie týchto informácií, čím následne dôjde k vyslaniu odpovede na potrebné miesto. Spomínané synapsy sú zas dôležitým prepojením jednotlivých neurónov, vďaka ktorým neuróny vzájomne komunikujú. Odovzdávajú si tak elektrické signály, prostredníctvom ktorých následne šíria informácie. Vytvárajú tak vo mne úžasne poprepájanú sieť.

Je veľmi dôležité, aby neuróny medzi sebou komunikovali cez synapsy. Vďaka tomu si totiž predávajú informácie, ktoré treba dostať do mozgu. Bez takejto vzájomnej komunikácie by sa vôbec nič neudialo. Nikoho by sme nevideli, necítili by sme teplo slnečných lúčov, nepočuli by sme hudbu a ani by sme nedokázali hýbať rukami. Komunikácia hrá v tomto prípade naozaj kľúčovú rolu. Podobne je to aj v našich vzťahoch. Keď nebudeme medzi sebou komunikovať, pripravíme sa o šancu dozvedieť sa mnoho vecí. Môžeme si domýšľať, môžeme si vyvodzovať závery na základe pozorovania, ale nikdy to nebude autentické. Prichádzame tak o informácie v plnej pravde o tom druhom. Ak chceme najčistejšiu vodu, treba ísť až k prameňu. Ak chceme skutočne poznávať ľudí, pristúpme k nim samým a komunikujme.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.