Zamyslenie

V 12. týždni už meriam asi 6,7 cm a vážim 23 g. Na končekoch prstov mi už je vidieť drobné odtlačky prstov. Je to jeden zo základných identifikačných znakov, ktoré sú jedinečné pre každého človeka. Nikto z nás ich nemá identické a zároveň si môžeme byť istí tým, že sú stále, nemenné a trvalé. Už odtlačky prstov naznačujú, že každý z nás je jedinečný. K tejto jedinečnosti však prispieva omnoho viac faktorov. Sme schránkou úplne originálnych myšlienok, emócií a názorov; každý máme inú náladu, záujmy i talenty. Inak si rozvrhneme čas, kedy vstávame, obedujeme, čítame či pracujeme. Každý má aj iný vzhľad; veď sme jedinečnou kombináciou farby očí, vlasov, výšky, váhy i farby pleti…

Nebeský Otec si cení náš život tak veľmi, že radšej nechal zomrieť svojho Syna, než by nás mal stratiť… tak prečo máme často pochybnosti dôverovať Jeho plánom? Uverme dnes naplno tomu, že sme dokonalým originálom stvoreným z Jeho lásky. Sme tu a teraz; bytosť podobná nám samým tu nikdy predtým nebola a už ani nikdy viac nebude. Každý z nás si vo svojej jedinečnosti nesie úžasné bohatstvo, s ktorým je povolaný sa podeliť. Nebojme sa vyjsť zo svojej komfortnej zóny k ostatným! Veď darovať druhému kúsok zo seba neznamená niečo stratiť - práve naopak, znamená to pozvať ho do svojho sveta, zdieľať sa s ním, čosi mu odovzdať… a tak mnoho získať. Spestrime dnes svet nami samými. Veď milióny drobností, vďaka ktorým sme unikátni, sú len ďalším dôkazom toho, že Boh je skutočný umelec.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.