Zamyslenie

Rastiem stále rýchlejšie a rýchlejšie, už mám 9,1 cm a 70 g. Zároveň mi pribudla nová schopnosť - štikútať :) Nevydávam však pritom žiaden zvuk, pretože mám priedušnicu ešte stále celkom naplnenú tekutinou. Aj toto naznačuje moju neustálu závislosť od mamy, ktorej telo mi dodáva všetky živiny vrátane kyslíka, keďže ani moje pľúca zatiaľ nie sú úplne vyvinuté. Nôžky mi tiež postupne rastú; už sú dlhšie ako moje rúčky a všetky kĺby už mám plne funkčné!

Vyvíjajúce sa nôžky dieťatka môžeme vnímať ako symbol cesty či putovania. K akémukoľvek cieľu, ktorý chceme dosiahnuť, vedie totiž určitá cesta, po ktorej musíme prejsť. V jednotlivých etapách života nadobúdajú tieto ciele rozličnú podobu. Dlhodobejším cieľom môže byť vzdelanie či pracovná pozícia, krátkodobejším zas naučiť sa hrať na obľúbený hudobný nástroj či prečítať novú knižku. Toto všetko sú však len čiastkové ciele. Tie sú síce dobré, no pričasto vďaka nim zabúdame na náš primárny cieľ - večný život v Nebeskom Kráľovstve. Nenechajme sa strhnúť vírom okolitého sveta a majme vždy pred očami konečný cieľ našej cesty! Nech je pre nás večná radosť s naším Otcom kompasom na našej životnej púti na zemi.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.