Zamyslenie

V 15. týždni som už veľký rovnako ako mamičkine obľúbené avokádo; pri rozmere desiatich centimetrov vážim takmer sto gramov! Hlavička je oveľa vzpriamenejšia a moje očká sa posunuli bližšie k sebe do jej prednej časti. Cievny a močový systém mi plne fungujú. V tomto období môjho života sa veľmi rád hrám s pupočnou šnúrou; viem ju chytať a ťahať. Je akoby mojou prvou hračkou. Zároveň je však hlavným prostredníkom medzi mnou a mojou mamičkou; spájajú nás cez ňu totiž dve tepny a jedna žila. Pupočnou šnúrou sa do môjho tela privádza krv bohatá na živiny a kyslík a odvádzajú sa ňou odpadové látky.

Esenciálne spojenie medzi nenarodeným dieťatkom a jeho matkou známe ako pupočná šnúra je potrebné pre zachovanie života bábätka. Pre zachovanie nášho života je rovnako nutné iné esenciálne spojenie - to medzi nami a Bohom. Tak, ako pupočná šnúra privádza dieťaťu živiny, prináša aj nám čas strávený s naším Pánom ovocie Jeho Ducha. Rovnako ako pupočná šnúra odvádza z telíčka dieťatka odpadové látky, nech tichá modlitba odstráni z našich sŕdc nepokoj, strach, bolesť, hnev, závisť či pýchu. Prostredníctvom rozhovoru s naším Otcom totiž prijímame Jeho silu a odovzdávame Mu svoje ťažkosti. Nikdy preto nezabúdajme na toto spojenie… len vďaka tomu totiž dosiahneme večnú radosť v Jeho kráľovstve.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.