Zamyslenie

Moje telíčko je veľké 11 cm; vážim 140 g. Kostra začína byť stále tvrdšia; vďaka nej sa mi tvorí stále pevnejšia a stabilnejšia opora. Ako sa zväčšujem, hrubne mi aj pupočná šnúra spájajúca ma s placentou a krvným obehom mamy. Po celom tele sa mi zároveň začínajú vyvíjať potné žľazy. Ich počet sa rôzni - mám ich 2 až 3 milióny! Tieto žľazy produkujú pot z dôvodu udržiavania stálej telesnej teploty. Ak je človeku teplo, začne sa potiť a tým sa jeho telo ochladí. Potenie teda možno označiť za veľmi dôležitý proces, ktorým sa naše telo udržuje v rovnováhe a je teda termoregulačne zabezpečené. V prípade, že by tento proces nefungoval, mohli by sme sa ľahko prehriať a mnohé procesy v našom tele by prestali správne fungovať.

V živote človeka je podobným regulačným nástrojom svedomie, ktoré usmerňuje naše správanie. Keď zachádzame do “príliš vysokej teploty” - teda naše správanie zachádza do zlých končín, naše svedomie sa ozýva a usiluje sa o nápravu. Zlo je pre človeka nežiaduce rovnako ako vysoká teplota pre náš organizmus. Tak ako sa naše telo v prípade nefungovania termoregulácie ľahko prehreje, čo vedie k narušeniu mnohých funkcií, aj časté konanie zla postupne otupí našu myseľ. Zabúdame potom konať dobro a to nás formuje nesprávnym spôsobom. Počúvajme preto varovné signály nášho svedomia a konajme dobro, pretože to je jediná cesta k Bohu.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.