Zamyslenie

Sedemnásty týždeň môjho života je tu! Meriam 12 cm a vážim takmer 200 g. V tomto období sú mi cez pokožku vidieť cievy. Moja koža je zatiaľ veľmi tenká; mám totiž priúzku vrstvu podkožného tuku. Ušká mám na správnom mieste. Môj hrudník sa začína pohybovať tak, akoby som už sám dýchal; zatiaľ však nevdychujem žiaden vzduch. Ten v pľúcach prvýkrát pocítim až po narodení, veď ešte si dýchanie len nacvičujem z bezpečia mamičkinho bruška.

Nenarodené dieťatko si v 17. týždni zatiaľ len skúša pohyby, ktoré každý človek automaticky vykonáva pri dýchaní. Ide akoby o testovaciu fázu celého procesu dýchania, ktorý bude funkčný po celý ľudský život. Aby bolo dieťatko schopné po narodení dýchať, musia byť jeho orgány správne vyvinuté a pohyby dokonale zvládnuté. S nacvičovaním dýchania pred narodením je to preto presne rovnako ako s naším pozemským životom. Aby sme sa po smrti mohli večne radovať z našej skutočnej vlasti v nebi, musíme vyvinúť mnoho úsilia a zvládnuť všetky prekážky, ktoré nás tu na zemi postretnú. Nikdy preto nezabúdajme, že naše životné trápenia i radosti sú obyčajnou skúškou. Pristupujme k nej zodpovedne… Pretože len ten, kto túto skúšku urobí, získa kľúče od nebeského kráľovstva.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.