Zamyslenie

Na hlávke mi v 18. týždni pomaly začínajú rásť prvé vlásky. Vývin mojich zmyslov dosahuje svoj vrchol, pretože sa mi pre každý z nich vyvíjajú neuróny v špecializovanej oblasti mozgu. Stále prehĺtam plodovú vodu, ktorá ma obklopuje a chráni. Moja mamička môže v tomto období prvýkrát reálne pocítiť moju prítomnosť; dávam ju najavo kopaním a štuchaním. Je to jeden z konkrétnejších prejavov toho, že v sebe naozaj nosí život. Pre ňu samotnú je to nepochybne jeden z najkrajších momentov celého tehotenstva.

Celý 18. týždeň je akoby tajomstvom, kedy nenarodené dieťatko dáva o sebe prvýkrát vedieť prostredníctvom hmatateľných prejavov. Fakt, že doteraz žiadne fyzické prejavy nemalo, však neznamená, že nežilo so svojou mamičkou v každom okamihu od svojho počatia. Rovnako je to aj s našou vierou. Boh sám je pre nás tiež veľkým tajomstvom. Utkáva naše príbehy postupne a nie vždy, keď Ho o to prosíme, sa nám dáva poznať prostredníctvom konkrétnych a viditeľných prejavov. Skutočnosť, že sa Jeho zásahy len málokedy zhodujú s našimi túžbami či očakávaniami však neznamená, že nie je v našich životoch reálne a každodenne prítomný. Dôverujme preto Jeho načasovaniu a buďme trpezliví. On vie najlepšie, kedy sme na hmatateľné prejavy Jeho lásky dostatočne pripravení.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.