Zamyslenie

Moja dĺžka sa doteraz merala od hlavy po zadoček, no od 19. týždňa sa meria od hlavy po päty. Preto mám už 26 cm a moja hmotnosť sa neustále zvyšuje. Tento týždeň prehĺtam viac vody než predtým, a tým sa uvádza do činnosti aj môj tráviaci systém. Vďaka nemu budem neskôr prijímať potravu, spracovávať ju a získavať z nej živiny. Moje telíčko začína pokrývať belavý slizký povlak zvaný vernix caseosa, ktorý chráni celý povrch pokožky počas mojej dlhodobej prítomnosti v plodovej vode. Tento povlak neskôr uľahčuje mamičkin pôrod.

Každé nenarodené dieťatko má obranný plášť, ktorý ochraňuje celé jeho telíčko pred poškodením. Podobne aj nebeský Otec chráni všetkých ľudí pred zlom. Svojím láskyplným obranným plášťom stráži svoje deti na pozemskej ceste po celý život. Jeho milosrdenstvo pôsobí na celom svete a pobáda nás k stále väčšej láske k blížnym. Náš Pán nám zároveň zosiela aj mnoho milostí; buďme za ne vďační a nikdy nezabúdajme, že všetko, čo na tejto zemi máme, je Jeho darom.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.