Zamyslenie

Mám len niekoľko mikrometrov; voľným okom ma neuvidíš. Nemám zatiaľ ruky, ktorými by som sa ťa mohol dotknúť, ba ani nohy, ktorými by som robil stopy do piesku. Nemám oči, ktorými by som videl hviezdy na nebi a ani uši, ktorými by som teraz počul tvoj hlas. Som taký malý, že mnohí ľudia sú natoľko zaslepení, že neveria v moju existenciu. Mnohí si myslia, že som len zhluk genetického materiálu, akési chemické molekuly, ktoré sa ocitli na jednom mieste v tom istom čase a boli uzavreté do spoločného priestoru. Pravdou je, že som vznikol z ešte menších častí než som ja sám. Boli to dve odlišné bunky. Mali rôzny tvar a veľkosť, rôzny pohyb aj obsah, no aj napriek obrovskej odlišnosti nastal krásny moment ich splynutia. Z rozdielnosti vznikla jednota. A do tejto jednoty bol vložený život, ktorý sa začína momentom počatia.

V druhom týždni som zatiaľ tvorený len niekoľkými bunkami, no neskôr ich budú bilióny a budú sa rozrastať. Na tento rozkvet je však potrebné vniesť jednotu do rozdielnosti. Aj v cirkvi je badať veľkú odlišnosť. Je zapríčinená tým, že ju tvoríme my, ľudia. Každý do nej vnáša niečo iné, niečo unikátne a jedinečné. Je však potrebné, aby sa táto mnohorako vytvarovaná cirkev zjednotila - a to vo svojom jadre, v Kristovi. Veď nemá byť len akýmsi zhlukom, ale jednotným a hodnotným dielom pre svet. Koniec koncov, cirkev aj život sú dielom Božích rúk a obrazom Boha večného, živého a pravého.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.