Zamyslenie

V 20. týždni dosiahla moja dĺžka 27 cm a moja hmotnosť 360 g. Obočie aj viečka mám už celkom vyvinuté; dokážem dokonca aj žmurkať. V tomto období sa začínam viac hýbať. Moja mamička cíti kopance a štuchance vo svojom brušku oveľa častejšie, než kedykoľvek predtým. Vďaka môjmu pohybu ma môže lepšie spoznávať; postupne zisťuje, kedy som kľudný a pri akých príležitostiach ju zasa kopem a štuchám intenzívnejšie. Takéto vzájomné spoznávanie sa vytvára medzi nami krásne puto, ktoré pretrvá po celý život.

Takéto spoznávanie sa je nevyhnutné aj v bežnom živote. Nikto z nás nie je otvorenou knihou, práve naopak - každý z nás má svoj vlastný príbeh, ktorý sa však nedá prečítať na jedno posedenie. Ľudia v našom živote sú pre nás veľmi často akousi tajnou schránkou plnou vzácnych kúskov, ktoré sa dajú odkrývať a spoznávať len postupne, po častiach. Každý vzťah - či už súrodenecký, priateľský alebo akýkoľvek iný - je dlhodobý proces, na ktorom musia trpezlivo pracovať obe strany, čo, samozrejme, nie je ľahké. Ak však vytrváme a budeme pristupovať k ľuďom v našom živote s úctou a láskou, ktorú si zaslúžia, odkryjeme v nich veľké bohatstvo. Nezabúdajme, že medziľudské vzťahy sú to najcennejšie, čo na tomto svete máme; neváhajme si ich preto aj zodpovedne chrániť.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.