Zamyslenie

Narástol som do veľkosti 29 cm; v 22. týždni už vážim 500 g. Moje pľúca sa stále vyvíjajú a tak sa pripravujú na dýchanie po narodení. Môj sluch sa rýchlo vyvíja; dokážem už čiastočne rozpoznať hlas mojej mamičky, údery jej srdca alebo aj trávenie v jej žalúdku. Môj kontakt s ňou sa vďaka tomu rozširuje o ďalšiu dimenziu, pretože ju už aj počujem. Spojenie medzi nami je tak vzájomné. Vďaka mojim štuchancom a kopancom vníma ona mňa; zvuky, ktoré idú od nej, vnímam zase ja.

Sluch je veľmi vzácnym darom. Naše uši sú jediným nástrojom počúvania. Každý deň cez ne prejdú tisíce a tisíce rozličných zvukov, tónov, hlasov… Počúvame hudbu, rozhovory, slová druhých ľudí, ruch mesta, šum vetra, kvapky dažďa, smiech, krik detí… Zvukov okolo nás je nespočetne veľa a vďaka nim sa k nám dostáva obrovské množstvo zvukových podnetov. Nebuďme preto hluchí voči tomu najnenápadnejšiemu a najjemnejšiemu zvuku zo všetkých - hlasu Boha v našom srdci. Nenechajme Ho čakať a začnime Ho trpezlivo počúvať. Strážme si spojenie medzi nami a našim Otcom a nebuďme voči Nemu viac hluchí. Potrebujeme Ho totiž presne rovnako, ako nenarodené dieťatko svoju mamičku.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.