Zamyslenie

V 23. týždni som dorástol do veľkosti 30 cm; vážim už viac než 600 g. Môj mozog rastie a vyvíja sa veľmi rýchlo. Moje chuťové poháriky sa úplne vyvinuli a odtlačky prstov sa ďalej formujú. V pľúcach sa mi zase vytvárajú bunky, ktoré budú neskôr produkovať surfaktant – látku, vďaka ktorej budem môcť po narodení dýchať. Surfaktant bude vystielať moje dýchacie cesty. Je veľmi dôležitý, pretože znižuje povrchové napätie na rozhraní tekutina-vzduch, čím napomáha tomu, aby sa pľúcne alveoly naplnili vzduchom. Jeho miesto je nezastupiteľné. Keby sa nevytvoril, hrozil by mi po narodení kolaps s následnou poruchou pľúc. Bez surfaktantu je dýchanie nemožné.

Tak, ako surfaktant vystiela pľúca a umožňuje im vykonávať správnu funkciu, nech aj naše srdcia vystiela nádej, ktorá nám umožňuje dôverovať Bohu aj v tých najťažších situáciách. Žime ako ľudia očakávajúci nebeské kráľovstvo. Neupadajme do beznádeje a neprestávajme veriť v Božiu moc a silu! Každý jeden z nás je stvorený na Boží obraz; hodnota, ktorú do nás vložil náš Otec, je nesmierna. Uverme preto Božej láske a zvestujme ju všetkým naokolo s rovnakou samozrejmosťou, s akou dýchame.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.