Zamyslenie

Je to takmer neuveriteľné, ale v 24. týždni meriam 34 cm a vážim 660 g. Už viac nie som chudý a útly, práve naopak - postupne naberám stále viac a viac tuku. Moja koža už nie je zvráskavená; začína sa vyhladzovať a stáva sa pevnejšou. Všetky moje zmysly sa zdokonaľujú, zintenzívňujú a zjemňujú. Oveľa viac si uvedomujem mamičkin či oteckov dotyk a dokonca naň aj reagujem! Okrem mojich zmyslov sa v tomto období rozvíja aj môj optický nerv; ak niekto zasvieti na mamičkine bruško svetlom, odvrátim podľa toho svoju hlavičku, pretože to napriek jednotlivým vrstvám kože dokážem vnímať.

Dnešný svet je veľmi rýchly; každý človek sa niekam ponáhľa a takmer nikto nemá dostatok času. V práci treba dodržiavať nahustené termíny, v škole odovzdať množstvo domácich úloh, doma zas navariť a upratať… Ľuďom dnes málokedy ostáva čas na ich koníčky; kde by teda vzali ďalší čas na drobné skutky lásky, ktoré by venovali Bohu? Áno, my veriaci sa síce snažíme pravidelne modliť a mnohí máme s naším Otcom veľmi osobný vzťah… no priznajme sa - kedy naposledy sme pre Pána aj niečo prakticky urobili? Bez akéhokoľvek zisku, zištných úmyslov či túžby po pochvale a uznaní dnes nekoná takmer nikto - dokonca ani medzi nami kresťanmi. Keď totiž prichádza na lámanie chleba, často sa kvôli vlastnej zaneprázdnenosti a neochote otáčame čelom vzad a reagujeme rovnako ako dieťatko, ktoré odvracia svoju hlavičku podľa svetla. Zamyslime sa dnes nad sebou a rozhodnime sa venovať aspoň časť svojho času Tomu, ktorý nám venoval celý svoj pozemský život. Svoje rozhodnutie určite neoľutujeme.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.