Zamyslenie

V 25. týždni života dosahujem dĺžku 36 cm a hmotnosť 760 g. Moje očká sa začínajú postupne otvárať. Okrem toho sa mi vytvorila sieť neurónov vedúcich smerom do mojich ušiek; dokážem teda poľahky reagovať aj na rôzne zvuky. Už nevnímam len hlasy mamičky s ockom, ale aj hudbu, ktorú počúvajú. Po mojom narodení si navyše častokrát pamätám, čo som počul v brušku a reagujem na to. Zároveň sa malými nádychmi pripravujem na môj život tam vonku, mimo mamkinho bruška. Skúšam si tak už teraz môj prvý nádych, ktorý bude nasledovať hneď po pôrode.

Každý deň nás čaká množstvo skúšok. Nie školských, ale tých životných. Situácie, v ktorých sa ocitáme, často vôbec nie sú jednoduché. Smrť našich najbližších, strata zamestnania, neúspechy v láske, hluchota vo vzťahu s Bohom či ťažká choroba… Náš pozemský život sa sprvoti môže zdať vystlaný ružami; skôr či neskôr však zistíme, že každá ruža má aj tŕne, vďaka ktorým naše nohy cestou krvácajú. Sme napriek tomu schopní kráčať ďalej? Ak sme sa na našu cestu nepripravili a nepribalili si obväzy, vykrvácame… Nenarodené dieťatko je na svoj prvý nádych vopred pripravené; rovnako by sme mali byť aj my pripravení plniť Otcov plán, hoci sa nám často zdá byť príliš náročný. Nezabudnime si preto na našu cestu pribaliť vak plný dôvery; budeme ho potrebovať.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.