Zamyslenie

V 26. týždni som zas o niečo vyrástol; už meriam 36 cm a vážim 875 g. Dokážem už bez problémov otvárať aj zatvárať očká. Čoraz viac sa svojimi návykmi podobám ostatným ľuďom; často totiž spím a v pravidelných intervaloch sa aj zobúdzam. Niektorí vedci veria, že dokážem počas spánku v 26. týždni aj snívať; nie je to však celkom dokázané ani preverené. Môj mozog je už ale každopádne úplne aktívny, čo je veľký posun. Dokonca sa mi na ňom začínajú postupne vyvíjať ryhy a závity.

Všetci máme radi pekné sny; ten pocit, keď sa ráno prebudíme späť do reality, však už často až tak príjemný nie je. Pod ťarchou každodenných povinností a úloh v dnešnej dobe takmer zabúdame snívať. Pamätáme si ešte svoje túžby z detstva? Snívali sme o veľkých dobrodružstvách; dnes už z nich mnohokrát zostala len nesplnená vízia veľkej lásky, dobrej práce či zdravej rodiny. Nezabúdajme snívať o veľkých veciach! Nedovoľme našej každodennosti udupať v našom srdci túžby, ktoré nám tam vložil Boh. Staňme sa bojovníkmi, ktorých dnešná realita nezastaví a dôverujme v lepší zajtrajšok. V správnom čase sa totiž všetky Božie sny v nás stanú realitou rovnako, ako sa raz počas spánku podarí snívať aj nenarodenému dieťatku.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.