Zamyslenie

V 27. týždni som dosiahol dĺžku 38 cm; vážim už takmer 1 kilogram! Moje kosti, ktoré sú zatiaľ mäkké a veľmi pružné, sa mi postupne vyvíjajú. Poriadne však stvrdnú až po mojom narodení. Intenzívne vnímam, čo sa deje vo vonkajšom svete; na svetlo, ktoré svieti na mamkino bruško, reagujem otváraním mojich očiek a otáčaním hlavičky. Rovnako si tiež začínam zvykať na žmurkanie, ktoré bude pre mňa po narodení celkom prirodzené. Na očkách sa mi tiež vyvinuli riasy, ktoré mi do môjho príchodu na svet ešte dorastú. Už len 13 týždňov a budem sa môcť pritúliť k mojej mamičke!

Všetci kresťania sú povolaní byť soľou zeme a svetlom sveta; lampa predsa musí byť postavená na svietnik, aby mohla svietiť všetkým naokolo. Vnímame vôbec, čo sa deje vo svete mimo nás? A ako na to reagujeme? Vnášame v našich životoch svetlo všade, kam ideme a zapaľujeme ohníky v každom človeku, ktorého stretneme? Aj my sa musíme naučiť reagovať rovnako, ako dieťatko v 27. týždni, ktoré intenzívne vníma vonkajší svet a reaguje na svetlo otváraním očí a otáčaním hlávky. Uvedomujme si potreby našich blížnych a nebuďme viac hluchí voči ich vnímaniu sveta! Otvárajme svoje oči pre dobro a obracajme svoje srdcia za potrebami druhých. Pretože len na svietniku môžeme osvetliť aj ten najtmavší kút miestnosti.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.