Zamyslenie

Vo váhe som sa prehupol cez hranicu jedného kilogramu; veď meriam už 39 cm! Vlásky na hlave mi zase o niečo vyrástli. Vývoj pohlavných orgánov už pokročil; veď v oboch prípadoch, či už ide o dievčatko alebo chlapčeka, prebieha takmer rovnakou rýchlosťou. Moja hlavička sa zväčšuje, aby v nej vznikol dostatočný priestor pre môj vyvíjajúci sa mozog. Na konci 28. týždňa už reagujem na všetky zvuky a akékoľvek svetlo okolo mňa.

Každý jeden z nás je povolaný naučiť sa adekvátne reagovať na podnety a situácie, ktoré nás dennodenne stretávajú presne rovnako, ako sa nenarodené dieťatko naučilo zachytávať svetelné a zvukové podnety a odpovedať na ne. Stať sa citlivými na to, čo sa deje okolo nás, však nie je vôbec jednoduché. Zaujímať sa o to, čím druhí žijú a prečo konajú tak, ako konajú, si vyžaduje množstvo trpezlivosti a ochoty vyjsť z vlastnej zóny komfortu. Boh však chce, aby sme žili v spoločenstve. Usilujme sa teda o trvalé porozumenie a lásku v našich medziľudských vzťahoch, pretože len vďaka tomu naplníme naše okolie Božou prítomnosťou.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.