Zamyslenie

V 29. týždni môjho života ma obklopuje dokopy približne jeden liter plodovej vody; jej objem sa však bude neustále znižovať. Intenzívne totiž rastiem a v maternici je preto stále menej a menej miesta. Moje pľúca a tráviaci systém sú už takmer úplne vyvinuté. Toto obdobie môjho vývinu je výnimočné, pretože okrem nepretržitého žmurkania už môžem dokonale vidieť, čo sa deje okolo mňa, vo vnútri mamičkinej maternice. Stačí, že na jej bruško niečo zasvieti; otočím pritom hlavičkou a pohybujúceho sa svetla sa dokonca snažím aj dotknúť.

Dieťatko v 29. týždni reaguje na svetlo oveľa intenzívnejšie, než kedykoľvek predtým. Samo je zvedavé, čo to vlastne vidí a snaží sa ho dokonca zachytiť rúčkami. Podobne by sme mali na svetlo nášho života - Ježiša Krista - reagovať aj my. Túžme sa Ho dotýkať počas prijímania Eucharistie. Buďme my tí, z koho vychádza iniciatíva; obzerajme sa za Ním a nechajme sa Ním viesť za ruku. Poznávajme Ho a dovoľme Mu stať sa v našich životoch svetlom, láskou a milosrdenstvom.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.