Zamyslenie

Nastal čas, ktorý predstavuje dôležitý krok na ceste môjho života. Koncom 3. týždňa mi začína biť drobné srdiečko. Zatiaľ je síce len ako zrnko maku, ale moje telíčko už má aj svoj vlastný cievny systém. Rozpohybovalo sa vo mne niečo, čo sa po celý môj život nezastaví. Srdce sa pre mňa natrvalo stáva nepretržitým zdrojom života. Symbolizuje hlavný článok pohybu vo mne, pretože udáva rytmus úderov, ktoré zabezpečia kontinuálne prúdenie krvi v mojom tele. Je veľmi dôležité, aby bolo srdiečko tejto funkcii verné po celý život. Akékoľvek zlyhanie z jeho strany by totiž znamenalo koniec. Okrem toho sa moje bunky v 3. týždni intenzívne delia a vytvárajú tak zhluky, ktoré sa stávajú základom kože, nervového systému, zmyslových orgánov, tráviaceho traktu, kostí a aj svalov.

Srdce vytvára údery, ktorými dáva do pohybu všetko ostatné. Podobne dovoľme aj my, nech sa Boh stane tvorcom impulzov v našom živote a rozpohybuje v nás to, čo je potrebné pre cnostný život. Buďme mu verní neustále. Lebo keď srdce zlyhá, život sa skončí; podobne aj život bez Boha má koniec a nebude večný. Už na počiatku je navyše potrebné vytvoriť pevný základ, na ktorom sa bude ďalej stavať. Tento základ sa stáva esenciálnou požiadavkou pre vytvorenie akéhokoľvek orgánu; jedine na ňom sa môže tvoriť ďalej. Ani dom bez základu nevydrží dlho stáť, ani most, ktorý by nemal piliere spustené na dno rieky, by nebol dosť pevný a strom, ktorý by nemal hlboko zapustené korene, by zničil najbližší silný vietor. Dobrý základ je potrebný pre budovanie niečoho pevného a stáleho. Tak ako sa život rodí množením a budovaním jedného základu, tak aj viera bude silná len vtedy, ak bude stáť na pevnom podstavci, z ktorého sa bude rozrastať.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.