Zamyslenie

V 30. týždni som dorástol do veľkosti 41 cm; vážim 1,5 kg. Navonok už vyzerám celkom ako novorodenec. Doposiaľ sa frekvencia mojich pohybov stále zvyšovala; odteraz až do konca tehotenstva sa však stabilizuje na približne rovnakej úrovni. Všetky orgány pokračujú vo vývoji. Začína pracovať môj močový mechúr; kostná dreň zas v tomto období produkuje červené krvinky namiesto pečene. Hlavnou zložkou červených krviniek je hemoglobín, ktorého funkcia spočíva v naviazaní vdychovaného kyslíka a jeho transporte do všetkých orgánov prostredníctvom krvi. Okrem kyslíka však naväzuje aj oxid uhličitý, ktorý následne transportuje do pľúc.

Červené krvinky zabezpečujú jeden z najdôležitejších mechanizmov v organizme. Sú nositeľmi hemoglobínu, bez ktorého by sme nedokázali existovať. Podobne sa aj my staňme nositeľmi radosti, ktorú nám každodenne dáva Pán. Nenechávajme si ju pre seba, ale šírme ju ďalej, pretože práve jej rozdávanie vedie k vnútornému pokoju. Urobme radosť zmyslom celého nášho bytia a nezabudnime ju poslať ďalej… určite to neoľutujeme.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.