Zamyslenie

V 31. týždni som dosiahol dĺžku 42 cm; vážim 1,7 kg. Presne v tomto období výrazne naberám na hmotnosti; do pôrodu ju totiž musím takmer zdvojnásobiť! Moja pokožka začína byť mäkká a hladká. Na hlavičke mám malé chumáčiky podobné vate; niektoré bábätká však už v tomto období majú naozajstné vlásky. Snažím sa vdychovať plodovú vodu, aby som si precvičoval svoje pľúca. Vývin dieťatka pomaly vrcholí a prípravy na jeho narodenie sa postupne blížia k vytúženému cieľu.

Celé obdobie vývinu dieťatka pred narodením je veľmi krásne i dôležité zároveň. Dieťatko sa musí čo najlepšie pripraviť na samostatný život presne rovnako, ako sa športovec musí čo najlepšie pripraviť na olympijské hry, hudobník na svoj koncert, študent na ťažkú skúšku či lekár na náročnú operáciu. Celý život na zemi je vlastne časom prípravy na život vo večnosti. Pán nám dáva každý deň novú šancu. Ráno začíname s nepopísanou tabuľou a je len na nás samých, čím bude večer zaplnená. Nachádzame si každý deň miesto pre Boha a pre našich blížnych? Tak, ako sa dieťatko musí pripraviť na dýchanie po svojom narodení, sa aj my musíme už tu na zemi pripraviť na to, čo nás čaká po našej smrti. Správajme sa ako skutočné kráľovské deti a žime každý deň svoju vieru preukazovaním lásky okolitému svetu. Pripravujme sa na život v nebeskom kráľovstve zodpovedne a nikdy nezabúdajme, že práve ono je naším skutočným domovom.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.