Zamyslenie

Aj v 33. týždni sa stále zaobľujem; zase som pribral a teraz pri dĺžke 45 cm vážim viac než 2,2 kg. Tuková vrstva je pre mňa veľmi dôležitá hlavne v prvých dňoch môjho života mimo mamičky, veď v prvých týždňoch po pôrode reguluje moju telesnú teplotu. Prechod z teplého a útulného prostredia maternice do chladných priestorov nemocnice je rozhodne veľká teplotná zmena. Podkožný tuk sa tak stáva mojím hlavným ochrancom pred nebezpečným podchladením. Zníženie teploty môjho telíčka by mohlo spôsobiť vážne poškodenia. Takto je však v bezpečí a zachová si rovnakú teplotu aj pri zmene prostredia.

Aj v živote každého kresťana je veľmi dôležité chrániť ako oko v hlave to najcennejšie, čo nám daroval Boh. Svoje životné priority si musíme jasne zadefinovať a nemôžeme pritom dovoliť, aby nám ich prekrútila dnešná svetská spoločnosť. Postavme sa dnes pred zrkadlo a spýtajme sa samých seba, aký dôraz kladieme na vzťahy s našimi najbližšími. Sme dostatočne citliví a vnímaví voči tým, s ktorými zdieľame domácnosť a trávime väčšinu času? Snažíme sa ešte vôbec budovať si s nimi vzťahy, alebo sme nad akoukoľvek komunikáciou presahujúcou bežnú rutinu už dávno zalomili palicou? Budovanie cností a charakteru by rovnako nemalo byť ovplyvnené žiadnymi vonkajšími zmenami. Medzi druhými ľuďmi sa všetci snažíme vystupovať ako spravodliví; sme však spravodliví aj sami pred sebou vo chvíľach, keď nás vidí len Boh? V tomto náročnom boji o zachovanie toho najdôležitejšieho na prvom mieste nášho životného rebríčka nám môže pomôcť jedine náš Nebeský Otec. Dovoľme Mu ukázať nám pravdu o nás samých, pretože jedine to nás oslobodí.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.