Zamyslenie

V 36. týždni meriam 48,6 cm; vážim 2,8 kg. Hlavičku mám už uloženú v mamičkinej panvovej dutine; je obkolesená a chránená jej panvovou kosťou. Táto poloha zároveň umožňuje dostatok miesta pre ďalší rast mojich nožičiek. Veľa bábätiek má už v 36. týždni hlavičku plnú vláskov. Okrem toho mizne v tomto období aj väčšina môjho prvotného ochlpenia, nazývaného tiež lanugo. Rovnako je to aj s belavou hmotou, ktorá doteraz pokrývala a chránila moje telíčko; postupne sa celkom stráca. Je veľmi dôležité, aby som bol otočený hlávkou nadol; práve moja hlavička mi totiž bude raziť cestu na tento svet. Inak by mohlo pri mojom pôrode dôjsť k závažným komplikáciám.

Hlavička je pre nenarodené bábätko akýmsi usmerňovateľom; udáva totiž správnu polohu dieťatka aj smer jeho ďalšieho vývinu. Hlavným orgánom hlavy je mozog, ktorý má obrovské množstvo životne dôležitých funkcií; bez neho by v našom organizme vôbec nič nefungovalo. Koniec koncov, mozog je našou “riadiacou stanicou” i centrom celého myslenia. Uvedomujeme si, aký veľký dar náš mozog vlastne je a skutočne ho aj používame vtedy, keď treba? Koľkokrát by sme sa mohli vyhnúť množstvu vlastných problémov, keby sme vopred popremýšľali… Snažme sa uvažovať predtým, než na niekoho vyštekneme; vezmime si na pomoc logické myslenie ešte skôr, než čosi radikálne urobíme a prosme o vedenie rozumom v situáciách, ktoré sú pre nás častokrát citovo veľmi ťažko zvládnuteľné. Všetko, čo sme od nášho Otca dostali, má svoju funkciu a je len na nás samotných, ako tieto dary využijeme. Vezmime si dnes na pomoc náš mozog a využime tieto naše dary rozumne a v prospech druhých; takéto rozhodnutie iste neoľutujeme.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.