Zamyslenie

V 37. týždni vážim okolo 3 kg. Všetky orgánové systémy mám už plne vyvinuté; navyše sa už aj nachádzajú na správnom mieste. Srdce, mozog, obličky a pečeň - všetky tieto i ostatné orgány sú už plne pripravené na život mimo mamy. Iba pľúca sú poslednými, ktoré dosiahnu zrelosť až po mojom narodení. Prvýkrát sa totiž nadýchnem až po svojom príchode na tento svet a vzduch sa mi tak vtlačí do pľúc nie pred, ale až tesne po pôrode. Presne tento proces je zodpovedný za plač práve narodeného dieťatka. Vývin normálneho dýchania bude potom trvať ešte niekoľko hodín.

Doteraz dieťatko prijímalo kyslík prostredníctvom krvi od svojej mamičky; teraz sa však celý proces uskutočňuje úplne inou a novou cestou – cez vlastné dýchanie vďaka pľúcam. Je to krásny dôkaz toho, že dostať sa k jednému a tomu istému cieľu je možné viacerými cestami. Podobne je to aj s Božím kráľovstvom. Nevedie doň len jedna predpísaná cesta; mnohorakosť sa zachováva, pretože ciest, ktorými sa tam máme možnosť dostať, je naozaj mnoho. Náš Pán pripravil miesto pre každého jedného z nás a dennodenne nám ponúka stovky možností a spôsobov, ako sa tam dostať. Pokiaľ si zachováme vieru v Neho a budeme Mu dôverovať, nemusíme sa strachovať; určite nám na našej ceste do večnosti s láskou pomôže.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.