Zamyslenie

V období, ktoré sa začína v 38. týždni môjho života, je už všetko o pozorovaní a očakávaní; na svet totiž môžem prísť kedykoľvek. Meriam približne 50 cm a vážim niečo vyše 3 kg. V tomto okamihu je to však stále len odhad; skutočnú hmotnosť sa mamička dozvie až po pôrode, keď ma odvážia. Zdá sa, že všetko je už vyvinuté; to je však len zdaním, pretože sa ešte stále vyvíja moja koža a nechty. Pokožka sa v 38. týždni celá obnovuje; nechtíky prerastajú končeky prstov a po mojom narodení sa dokonca môžu zdať pridlhé.

Pokožka sa obnovuje neustále aj počas nášho života; je to dôležitý regeneračný proces, ktorý je pre naše telo celkom prirodzený. Rovnako prirodzenou by sa pre nás mala stať aj obnova nášho myslenia. Nezostávajme stáť na jednom mieste; náš Otec nás predsa povoláva neustále v niečom rásť. Našou každodennou úlohou je približovať sa k nebu; nenechávajme sa preto pohltiť svetskými záležitosťami a nezabúdajme si dennodenne pripomínať pravdu o tom, kto sme. Ako kráľovskí synovia a dcéry sme predurčení na to, aby sme formovali prostredie okolo nás; mnohokrát sa však správame viac ako nelegitímni dedičia, ktorí sa za svoj pôvod hanbia, a tak sa radšej prispôsobia akýmkoľvek podmienkam. Nenechajme sa oklamať naším nepriateľom! Myslenie je základom všetkého nášho konania; vezmime si teda každý deň svoj kríž tak, ako nás povolal Ježiš. Uvedomme si, že nemá podobu priťažkého vreca problémov a starostí na našich pleciach, ale podobu každodennej premeny charakteru z nevedomého a utláčaného otroka na hrdého a odvážneho dediča, ktorý si uvedomuje, kým je jeho Otec.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.