Zamyslenie

V 4. týždni už mám zopár milimetrov. Začína sa ohýbať a formovať tvar môjho tela. Vytvoril sa základ môjho mozgu a miechy; z môjho tela už začínajú vyrastať pupene, z ktorých neskôr vzniknú ruky a nohy. S mamou ma stále spája placenta, ktorá je pre mňa životne dôležitá. Zabezpečuje mi všetky potrebné živiny a kyslík, odvádza z môjho tela odpadové produkty metabolizmu a je veľmi dôležitá pre moju imunitu. Navyše produkuje rôzne hormóny, vďaka ktorým môže moja mama už teraz zistiť, že ma čaká.

Placenta predstavuje pre dieťa hlavného sprostredkovateľa; je akousi vstupnou bránou alebo miestom, kadiaľ prichádza všetko potrebné pre život dieťatka priamo od jeho matky. Podobne nech je aj pre nás Biblia takýmto sprostredkovateľom medzi nami a našim Otcom. Nech je práve On pre nás tým hlavným živiteľom a Biblia nech je vstupnou bránou k Nemu, Zdroju večného života.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.