Zamyslenie

Posledný týždeň môjho života v mamičkinom brušku predstavuje definitívny koniec celého vývinu pred mojím narodením. Zároveň je však aj znamením nového začiatku; príchod každého dieťatka na tento svet je totiž akýmsi vyvrcholením dlhej 40-týždňovej prípravy, ktorou sme si museli prejsť úplne všetci. Pri pôrode sa v tele mojej mamičky vyplavuje hormón oxytocín, ktorý posilňuje kontrakcie maternice a umožňuje prirodzený priebeh pôrodu. Spolu s ním pomáhajú mojej mamičke aj endorfíny; oba hormóny zvyšujú jej odolnosť voči bolesti, upokojujú jej myseľ a uvoľňujú jej telo. Pôrod dieťatka je výnimočná udalosť v živote každého rodiča. Moja mamička a ocko ma totiž prvýkrát uvidia tvárou v tvár; toľké šťastie nikdy predtým nezažili a na túto udalosť už nikdy viac nezabudnú.

Rovnaký vzťah funguje aj medzi nami a Bohom. Mnohí z nás sa počas svojho života ubolení a zlomení pýtame: “A čo Boh? Ako mohol dopustiť toľkú bolesť a utrpenie? Keby existoval, nestalo by sa to…” Uprostred našich najväčších sklamaní zabúdame, že trápenie je nevyhnutným spoločníkom prerodu. Áno, pôrod dieťatka predstavuje pre každú ženu obrovskú fyzickú bolesť; za jej hranicou ju však čaká nová éra, ktorej príchod by bez predchádzajúcej námahy nebol možný. Každé utrpenie má svoj skrytý význam; trvalo nás formuje a nikdy neprichádza samo. Boh utkáva príbehy nášho života jediným smerom; nejde mu o našu spokojnosť na zemi, ale o našu večnú spásu v Jeho kráľovstve. A hoci máme veľmi často problém uveriť Jeho bezpodmienečnej láske uprostred všetkej tej bolesti v životoch nás - padlých hriešnikov, On nás nikdy neprestáva milovať presne rovnako, ako rodičia milujú svoje práve narodené dieťatko. Drobný plačúci uzlíček ešte nemal žiadnu šancu zaslúžiť si lásku svojej mamy a otca; tí ho napriek tomu nekonečne milujú už len preto, že je. A hoci im v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch a rokoch spôsobí ešte veľa prebdených nocí, za nič na svete by ho neprestali milovať… Nikdy preto nezabúdajme, že bolesti tohto sveta sú znakom prerodu smerujúceho k večnosti; za ich hranicou totiž prichádza šťastie, ktoré si teraz ani len nevieme predstaviť.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.