Zamyslenie

Na hlavičke sa mi vytvorili základy pre oči a uši. Sú pre mňa veľmi cenné a dôležité. Stanú sa totiž nástrojom poznávania, počúvania, pozerania a vnímania. Po narodení ešte nebudem vedieť rozprávať, diskutovať, vyjadrovať svoje pocity slovami alebo si len tak čítať knižku… no moje vnímanie už bude pracovať na plné obrátky. Predstav si, že všetko, čo bude okolo mňa, uvidím po prvýkrát! Veci, ktoré boli až doteraz pre mňa skryté, sa zrazu stanú reálnymi a blízkymi. Bude to nádherná cesta poznávania. Koniec koncov, práve preto mi boli dané oči a uši, aby som videl a počul - a tak poznával.

Dieťa po narodení vníma svet okolo seba prostredníctvom vonkajších zmyslov. Tým najprirodzenejším spôsobom zároveň posúva všetky vnemy ďalej do mozgu na ich spracovanie a vyhodnotenie, vďaka čomu skutočne spoznáva svet. Podobne nech aj my neustaneme len pri našich primárnych nástrojoch poznávania. Učme sa skutočne porozumieť tomu, čo vidíme a počujeme. Do hĺbky poznávajme najmä tých, ktorí sú nám najbližšie. Učitelia svojich žiakov, kňazi veriacich, rodičia svoje deti, lekári pacientov… ale i opačne. Pretože len poznanie vedie k pravde a vzájomnému porozumeniu.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.