Zamyslenie

V 6. týždni sa vyvíja môj čuchový zmysel, ktorým budem neskôr schopný rozpoznať desiatky typov vôní. Zároveň sa mi vytvára základ nosa a úst. Ústa sú jedným z hlavných nástrojov tvorby reči, pretože predstavujú akúsi bránu, ktorou vychádzajú naše slová. Práve ústa sú miestom, ktoré formuje náš slovný prejav. Slová majú veľkú moc - slúžia nielen ako prostriedok zblíženia sa, ale aj ako bariéra medzi ľuďmi.

Slová samotné sú výsledkom myšlienkových pochodov v mozgu, ktorý sa v 6. týždni vyvíja prostredníctvom vykleňovania mozgových vačkov. Avšak práve ústa sú tým kľúčovým miestom, v ktorom dochádza k úžasnej premene slova z myslenej do hovorenej podoby. Tak, ako sú ústa miestom premeny myšlienok na slová, nech sú aj naše srdcia miestom premeny Božieho slova. Dovoľme Mu vstupovať do nás, meniť nás a ďalej cez nás pôsobiť. Umožnime Božiemu slovu pretaviť sa na konkrétne skutky lásky. Nech neostáva len na rovine teoretickej, ale nech sa premieta do našich každodenných životov.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.