Zamyslenie

Nastal okamih, kedy sa od seba oddelia prsty, ktoré som mal doposiaľ zrastené. Vytvára sa mi aj podnebie, ktoré oddelí nosovú dutinu od ústnej. Predovšetkým sa však vyvíja sietnica v mojich očiach. Tá bude predstavovať jednu z najdôležitejších častí oka, ktoré mi umožnia vidieť. Súčasťou sietnice je totiž vyše 100 miliónov fotoreceptorov, ktoré prijímajú svetelné a farebné podnety. Tieto signály sa potom šíria zrakovým nervom až do mozgu. Za schopnosťou vidieť tak stoja stámilióny súčiastok, ktoré dosiahnu spoločný cieľ - vizuálny obraz - jedine vďaka spolupráci množstva procesov.

Vidieť však len to, čo máme fyzicky pred očami, nie je celkom dostačujúce. Môžeme sa okolo seba poobzerať a spýtať sa samých seba: Čo vidím? Sú tu predmety, domy, ulice, zvieratá, príroda, deti, rodičia, mladí i starší ľudia… Svoj zrak môžeme tiež použiť na to, aby sme našli správnu cestu, prečítali si zaujímavú knihu či pozreli si dobrý film. Zrakom však zároveň môžeme vnímať všetko to, čo je okolo nás. Môžeme vidieť to, čo druhí potrebujú, čo prežívajú, o čom snívajú… Ak sa skutočne zahľadíme na svet okolo nás, zistíme, že dokážeme vnímať radosť, šťastie a dobro. V dnešnom svete však miesto lásky pričasto vidíme násilie, bolesť a smútok. Oko predstavuje vstup vonkajších signálov do našej mysle a je len na nás, aký postoj k nim zaujmeme a čo s tým spravíme. Snažme sa preto vidieť nielen očami telesnými, ale hlavne očami srdca.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.