Zamyslenie

Nôžky a rúčky sa predlžujú, už sú ohnuté v lakťoch a kolenách. Prsty mám oddelené, tvorí sa mi základ sleziny a vyvíjajú sa moje očné viečka. Moja tvárička sa čoraz viac začína podobať tej ľudskej. Už okolo 90% z dospelých anatomických štruktúr je predsa vyformovaných! Týmto všetkým sa ukončuje prvá fáza vývinu dieťatka - celý embryonálny vývin. Je to významný predeľ v celom vývine, kedy dochádza k dôležitým zmenám. Začínam mať ľudskú podobu a hoci ľudský život je vo mne už od počatia, až teraz ti to začínam dokazovať aj z tej vonkajšej strany. Keďže už mám vyvinutý základ všetkých orgánov, nastal čas, kedy ich treba posunúť. Všetko sa krásne dotvára a dozrieva. Mení sa a dorastá v krásu, ktorú môžme len obdivovať. Ako úžasne a jedinečne je stvorený človek - naozajstné umelecké dielo!

Tak ako 8. týždeň predstavuje významný míľnik vo vývine dieťatka, kedy sa prehupuje z embryonálneho štádia do štádia fetálneho, tak aj my v živote často prežívame dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvnia naše ďalšie smerovanie. Ostávať stále na tom istom mieste nemôžeme, pretože by nás to nikam neposúvalo. Formácia ako taká je veľmi dôležitá, pretože nás robí lepšími a približuje nás k Bohu, ktorý je cieľom nášho života. Dieťatku dozrievajú jednotlivé orgány, ktoré postupne dostávajú ľudskú podobu, ale tu sa vývin nekončí. Dozrievanie pokračuje po celý náš život. Nie však v zmysle rastu orgánov, ale skôr rastu našich čností. Žime cnostne a tým sa približujme k Bohu.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.