Zamyslenie

V 9. týždni sa začína nová etapa môjho bytia, nazývaná tiež fetálny vývin. Už nie som len embryom - mám už 3,8 cm! Hlavičku mám pomerne veľkú, hlavne v porovnaní so zvyškom tela. Väčšina dôležitých štruktúr je už vytvorená; orgánové sústavy potrebujú len dozrieť a nadobudnúť správnu funkciu, aby mohli začať plnohodnotne pracovať po mojom narodení. Začína sa tiež konečné štádium vývinu chrbtice, kedy mi kostnatejú stavce. Chrbtica mi bude držať celé telíčko, zabezpečí mi vzpriamenú polohu a bude mi niesť i hlavičku. Je síce zložená len z 33, niekedy 34 stavcov, ale tie sa dokážu spojiť v úžasne jednotný a stabilný oporný celok.

Keďže chrbtica je pre človeka symbolom fyzickej opory, bez ktorej by sme sotva dokázali chodiť, o čo dôležitejšia je pre nás opora duchovná… To, čo nestojí na pevnom základe, nebude stáť dlho. Skúsme sa dnes seba samých spýtať, kto alebo čo je pre mňa oporou? Spolieham sa len na vlastné sily, alebo dokážem nachádzať silu v ťažkých chvíľach u Boha? On je stále prítomný a nikam neodchádza, práve naopak - čaká ma. Je to veľmi jednoduché. Treba sa Mu len v úprimnosti odovzdať a s dôverou sa Oňho oprieť, pretože len tak načerpáme silu. Tak ako sa ja spolieham v brušku na svoju mamičku, že robí pre mňa všetko len to najlepšie, takisto dôverujme aj my Bohu - úplne a bezvýhradne.

Modlitba

Pane, Ty si darca života od počatia. Ešte prv, než sme boli v matkinom lone, Ty si mal s nami svoj konkrétny plán. Vryl si si nás do svojich dlaní a nesieš nás v nich po celý náš život. Hoci sa niekedy cítime sami a celkom opustení, Ty na nás nezabúdaš...

Chceme Ti dnes ďakovať za život. Dostali sme tento veľký dar celkom zadarmo, no mnohokrát nám chýba túžba ho chrániť. Preto sa dnes chceme prihovárať za celú našu spoločnosť, aby sme vedeli vo svojom konaní presadzovať úctu k životu už od počatia.

Pane, odprosujeme Ťa za tisíce ľudských životov, ktoré nemohli uzrieť svetlo sveta. Prosíme o Tvoje svetlo pre tých, ktorí čakajú neplánované dieťa. Daj, aby mali odvahu povedať "áno" životu a dokázali svoje dieťatko prijať s láskou. Zároveň Ťa prosíme aj za všetky ženy, ktoré podstúpili umelý potrat; naplň ich srdcia nádejou a svojím odpustením.

Panna Mária, Ty, ktorá si počala z Ducha Svätého, buď ochrankyňou a pomocnicou všetkých rodičov. Nech každý svojím postojom povie rozhodné "áno" životu tak, ako si Ty sama privolila anjelovi: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova." Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Cestou, Pravdou a Životom na veky vekov. Amen.

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.