image_338

Všeobecne sa dnes medzi (mnohými) ženami vraví, že muž nemá právo vyjadrovať sa k tejto téme. Že sa má predovšetkým „starať a prevziať zodpovednosť“ (a to niektorí nezvládajú). Ale čo tí, ktorí sa do „oteckovania“ vrhnú strmhlav a s potešením? Tešia sa na bábätko, pripravujú sa na ten hrdý pocit, že budú mať potomka a budú mať komu odovzdať svoju lásku… A zrazu nič. Nastávajúca mamička sa totiž rozhodne, že dieťa nechce. Čo vtedy? Má právo vyjadriť sa a zasiahnuť aj nastávajúci otec? Odpoveď je striktná: áno.

Vo svete, ale aj u nás na Slovensku, je mnoho známych tvárí mužského pohlavia, ktorí svoj hlas používajú na obranu nenarodených detí. Ben Shapiro, u poľských susedov Dariusz Matecki či športovec Tim Tebow.

Vo všeobecnosti platí staré známe „každý máme svoje práva, ale aj povinnosti“. Môžeme to pokojne otočiť aj naopak - každý máme „povinnosti, ale aj práva“. Z pohľadu mňa ako ženy a tradičnej feministky je neférové a absurdné brániť mužovi, aby sa vyjadril k tomu, či sa dieťatko má narodiť. Ide predsa o jeho potomka. Na bábätko treba dvoch - ako pri počatí, tak aj pri výchove. Keď dokážeme mužovi určiť rozsah jeho povinností a žiadať od neho ich plnenie, môžeme mu rovnako priznať aj jeho práva a seba zaviazať, aby mu neboli porušené.

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zvýrazniť dve dôležité dilemy. Pekne po poriadku:

  1. Posledné mesiace omieľaná absurdita s titulkom “moje telo, moja voľba”. Ok. Súhlasím, že žena má právo rozhodovať o svojom tele. Čo si oblečie, aký make-up použije, na čo telo použije, komu ho „dá“ (a plne to platí najmä pri ochrane pred násilím). Svoje telo. Nie telo bábätka. Genetika a vnútromaternicový vývin je téma, ktorej by sme mohli v tomto okamihu a pri tomto aspekte rozobrať do detailov, ale nie je na to priestor. Kto má záujem, nech si preštuduje biológiu 4. ročníka na gymnáziách. Veľa sa v nej dozvie. Takže áno. Žena - rovnako ako muž - má právo rozhodovať, čo bude s jej telom. Ale nie o tom, čo sa stane s telom iného človeka. Embryo nie je len zhluk buniek. Je to človek vo svojej prvej fáze vývinu. Na vznik embrya, teda človeka v primárnej fáze vývinu, je treba pohlavné bunky ako ženy, tak muža. Dieťa nie je ich majetkom, ale ich výtvorom, plodom. Spoločným. A to treba prízvukovať ako pri plnení povinností, tak aj pri uznávaní práv.

  2. Veľa mužov môže svoje právo zneužiť pri nátlaku na svoju partnerku v prípade, ak by chceli, aby šla na potrat. To je však neprípustné. Nemožno porovnávať právo na život a právo na zabitie. S takouto logikou by sme mohli zrušiť všetky zákony obmedzujúce zabíjanie, vrátane trestu smrti. Našou morálnou povinnosťou je brániť život, nie ho ukončovať.

Keď sa dieťa narodí, hovoríme, že je dieťaťom ako muža, tak aj ženy. Z toho vyvodzujeme povinnosti oboch pri výchove a starostlivosti. Dnes nie je ničím výnimočným prehodiť veľmi výstižnú vetu: “Otec je tiež rodič, nie pomocník.” Je to pravda. Titul rodič je priznaný obom. Úloha oboch je zreteľná pri splodení bábätka, aj po jeho narodení. A rodičmi sú obaja od samého začiatku. Toto sú fakty, ktoré spoločnosť prijala a deklaruje v rámci diskusie o rodičovských právach a právach mužov a žien (v poslednej dobe sa aj na Slovensku vedie diskusia o právach otcov na rovnakú „materskú“). Čo však bije do očí je, že verejnosť zatvára oči pri ich porušovaní v období, kedy je dieťa v lone matky. V tom období platí akýsi princíp „ruky od toho preč“. Je otázne, či sa môžeme baviť o dodržiavaní ľudských práv seriózne (a tak to aj brať), keď si fázy uznávania týchto práv upravujeme podľa seba. A nevšímame si to len my, ženy, ale najmä muži, ktorých sa presne toto porušovanie práv dotýka.

Ak sa dnes k potratom vyjadria muži, nie je to ničím výnimočným. Napriek tomu, že by to niektoré radikálne feministky mohli použiť ako obranu svojich postojov a obviniť ich z necitlivosti či bezohľadnosti, je priam zarážajúce, že práve títo muži v sebe našli empatiu voči deťom v prenatálnom vývine - a to silnejšiu než niektoré ženy! Možno sme ako pohlavie znecitliveli, možno sme len zabudli spolu zatiahnuť ručnú brzdu…

Ale späť k mužom. Je pár zvučných mien, ktorých prácu sledujem a ktorých spôsoby sú nenásilné, neagresívne (na rozdiel od niektorých dám na uliciach počas rôznych protestov) a argumentačne jedny z najsilnejších:

image_335 Ben Shapiro. Zdroj: The Lantern

Ben Shapiro. Silný konzervatívec, ktorý sa nebojí vstúpiť do diskusie s kýmkoľvek. Jeho názor na potrat je dosť rázny. Dokáže silno argumentovať: „Keď zabiješ dieťa mimo maternice, si odsúdený za vraždu prvého stupňa, ale ak to urobíš vo vnútri, nazveš to ľudským právom?“ A veru, má pravdu. Nevynechal ani také témy, ako ohraničenie ľudského života na základe životných funkcií. Nebál sa podotknúť ani to, že ukončenie života skôr než začne biť srdiečko dieťaťa nie je prijateľné, pretože sú ľudia, ktorí sú závislí od kardiostimulátorov. Znamená to, že nie sú ľuďmi? Alebo že ich možno teraz zabiť? To je absurdné… Povieme, že ľudský život určuje mozgová funkcia? A čo potom ľudia v kóme, u ktorých činnosť mozgu nemožno zaznamenať? Znamená to, že ich môžeme zabiť? Je tu cítiť silný dvojitý meter…

image_336 Dariusz Matecki. Zdroj: wydarzenia.interia.pl

Dariusz Matecki. Poľský konzervatívec, ktorý sa dlhé roky zasadzuje za právo človeka na život a ktorý potrat bez obalu nazýva zabíjaním. Je jedným z iniciátorov projektu Za życie (Za život), ktorý odštartoval minulý rok a vyvolal vášne, keďže sa do povedomia dostal v rovnakom čase, ako začali v Poľsku protesty proti novému protipotratovému zákonu (ktorý, mimochodom, prešiel). A že je za život, manifestuje aj na pro-life stretnutiach a pochodoch, kde zreteľne vyjadruje svoj postoj za život každého človeka bez rozdielu. Od počatia až po prirodzenú smrť, nezávisle od farby pleti, spoločenského zázemia, národnosti a jazyka.

image_337 Tim Tebow. Zdroj: readitforward.com

Tim Tebow. V našich končinách možno nie až taký známy muž je preživším “pokusom” lekárov prehovoriť jeho matku, aby šla na potrat v čase, keď bol v jej lone. O potratoch má čo povedať. Svoj pro-life postoj jasne demonštroval už v roku 2010, kedy spolu so svojou mamou prezentoval na Super Bowl reklamu na pro-life hnutie Focus on the Family. A aby toho nebolo málo, svet obletelo aj jeho vyjadrenie „radšej budem známy pre záchranu bábätiek než za výhru v Super Bowl“.

Čo predstavujú slová týchto mužov vo verejnej diskusii? Sú jasným znamením, že na takúto diskusiu vždy musia byť dvaja. Ak im priestor nedáme my, vytvoria si ho sami. A tak je to správne.

Zároveň je nám to poučením. Poukazujú na to, kam až sme klesli, keď viac emócií a empatie dokáže k nenarodenému dieťaťu v určitých prípadoch preukázať muž…

Martina Šulová

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.