image_340

Nová recenzovaná štúdia poprela tvrdenie, že umelé ukončenie tehotenstva je nevyhnutné pre plánovanie rodičovstva. Na rozdiel od populárnych tvrdení nemá biznis so zabíjaním nenarodených detí nič spoločné s tým, ako ženy či páry plánujú alebo odďaľujú svoje tehotenstvo.

Štúdia s názvom Estimating the Period Prevalence of Publicly Funded Abortion to Space Life Births, 1999-2014 (Odhad prevahy verejne financovaných potratov za účelom plánovania živých narodení, 1999 - 2014) od vedeckých pracovníkov z inštitútu Charlotte Lozier Institute (CLI) sa zamerala na potraty takmer piatich miliónov žien, ktoré mali aspoň jedno tehotenstvo. Vedci zistili, že iba jedno percento z týchto piatich miliónov žien mohlo využiť umelé ukončenie tehotenstva na plánovanie detí, čím vyvrátili tvrdenie, že potrat je „nevyhnutný na to, aby mali ženy zdravé rozostupy medzi tehotenstvami“.

„Celé desaťročia pro-potratoví akademici vrátane akademikov v American Public Health Association (Americkej asociácii verejného zdravia) a American College of OB-GYNs (Americkej akadémii gynekológov) tvrdili, že umelé ukončenie tehotenstva je nevyhnutné na to, aby mohli ženy plánovať šťastné a zdravé rodiny,“ uviedol prezident CLI Charles A. Donovan vo vyhlásení. „Tento recenzovaný výskum potvrdzuje pravý opak. Zákonodarci by urobili dobre, keby sa pozreli na údaje a zbavili sa starého mýtu, že potraty pomáhajú ženám pri plánovaní rodičovstva. Toto presvedčenie sa už príliš dlho používa na ospravedlnenie potratu na žiadosť až do momentu pôrodu, ktorý je navyše financovaný daňovými poplatníkmi. Takéto pro-potratové zákony zvyšujú zisk potratového priemyslu na úkor zraniteľných žien a ich detí.“

Podľa tlačovej správy pro-life organizácie Susan B. Anthony List (SBA List) predchádzajúci výskum CLI zistil, že ženy po potrate majú nižšiu pravdepodobnosť porodiť živé dieťa v budúcich tehotenstvách. „Celkovo výsledky oboch štúdií naznačujú, že potraty neprispievajú k rastu rodiny ani sa pravidelne nepoužívajú na plánovanie rodičovstva,“ uviedol SBA List.

V novej štúdii publikovanej v časopise Journal of Primary Care and Community Health sa vedci zamerali na 4 875 511 dievčat a žien vo veku 13 rokov a starších v období 15 rokov v 17 rôznych štátoch, kde štát financuje väčšinu alebo všetky potraty. Štúdia sledovala možné poradie pôrod - potrat - ďalší pôrod až do piatich po sebe nasledujúcich tehotenstiev.

Iba jedno percento žien s aspoň jedným tehotenstvom dodržalo tento vzorec (pôrod - potrat - pôrod). Priemerný čas medzi pôrodmi u žien po potrate i u žien, ktoré si pre svoje dieťa vybrali život, bol totiž v rozmedzí odporúčaných pokynov od 18 do 60 mesiacov.

„Napriek podpore a obhajobe tvrdenia, že potraty sú nevyhnutné pre plánovanie rodiny a zdravé rozostupy medzi pôrodmi, údaje dokazujú, že takéto konanie je mimoriadne zriedkavé,“ uviedol James Studnicki, vedúci výskumník štúdie. „Nie všetky ženy, ktoré dodržali vzorec pôrod - potrat - ďalší pôrod plánovali mať rozostupy medzi pôrodmi, takže počet žien, ktoré na tento účel použili umelé ukončenie tehotenstva, je pravdepodobne ešte menší ako 1%.“

Samostatné zistenie v rámci štúdie zároveň ukázalo, že umelé ukončenie tehotenstva, ku ktorému došlo, nebolo výsledkom nedostatočnému prístupu k antikoncepcii, čím vyvrátilo ďalší mýtus, že prístup k antikoncepcii zabraňuje umelým potratom. Obhajcovia potratov klamú verejnosti už od obdobia spred legalizácie potratov. Sú pripravení využiť akúkoľvek taktiku na získanie podpory a sympatií, aby podporili svoj miliónový biznis. Všetky ich klamstvá sa odhaľujú. Prišiel čas, aby médiá zakročili a ukázali pravdu.

Zdroj: Liveaction.org, autor: Nancy Flanders, preklad: Martina Bednáriková

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.