image_345

Najvyšší súd USA oznámil, že sa bude zaoberať prípadom Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, ktorý sa týka zákona štátu Mississippi zakazujúceho umelé ukončenie tehotenstva pred životaschopnosťou nenarodeného dieťaťa. Vypočutie tohto prípadu umožní Najvyššiemu súdu preskúmať prípady Roe vs. Wade, ktorý legalizoval potraty v USA v roku 1973, aj Planned Parenthood vs. Casey z roku 1992, podľa ktorého môžu štáty obmedziť potraty po dosiahnutí životaschopnosti dieťaťa. Môže to však slúžiť aj ako budíček pre mnohých Američanov, ktorí nevedia, že nenarodené dieťa je schopné pociťovať bolesť už v 15. týždni tehotenstva, môže ju pociťovať intentívnejšie ako dospelí a dokonca skôr, ako sa doteraz verilo.

15-týždňový zákaz

Zákon z Mississippi, známy ako The Gestational Age Act (zákon o gestačnom veku) z roku 2018, zakazuje umelé ukončenie tehotenstva po 15. týždni, s výnimkou v prípade nevyhnutnosti zo zdravotných dôvodov alebo prípadov zlej prenatálnej diagnózy dieťaťa. Podľa textu zákona je dôvodom, prečo si zákonodarný zbor ako gestačný vek platnosti zákazu zvolil 15 týždňov dieťaťa, práve úroveň brutality, ktorá sa používa pri najbežnejšom postupe potratov v druhom trimestri - pri potrate vykonanom spôsobom dilatácie a evakuácie.

“Väčšina interrupčných procedúr vykonaných po pätnástich týždňoch tehotenstva je dilatácia a evakuácia, ktoré zahŕňajú použitie chirurgických nástrojov na rozdrvenie a roztrhnutie nenarodeného dieťaťa pred odstránením kúskov mŕtveho dieťaťa z maternice,” napísali zákonodarcovia. “Zákonodarný zbor považuje úmyselné spáchanie takýchto činov z neterapeutických alebo voliteľných dôvodov za barbarskú prax, nebezpečnú pre matku a ponižujúcu lekársku profesiu.”

V 15. týždňoch tehotenstva je nenarodené dieťa zjavne človekom a je možné ho vidieť na ultrazvuku otvárať a zatvárať prsty, vykonávať sacie pohyby, kopať a mávať. Potrat v tomto štádiu, ako vysvetľuje bývalý potratár Dr. Anthony Levatino na videu, zahŕňa odtrhnutie rúk a nôh od tela nenarodeného dieťaťa predtým, ako mu je rozdrvená lebka. Mnohé z týchto detí sú nažive, keď ich potratár začne rozštvrťovať - a sú úplne schopné cítiť bolesť.

Štúdia publikovaná v ANZJOG (The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology) znovu rozprúdila diskusiu o tom, kedy je nenarodené dieťa schopné cítiť bolesť. Vedúca autorka Emma Harcourtová, Ph.D., kandidátka Centra vedy a komunikácií Univerzity Otago tvrdí, že v súčasnosti panuje konsenzus, že deti nemôžu pociťovať bolesť najmenej do 29. týždňa tehotenstva. To je ale ďaleko od pravdy, pretože početné štúdie zistili, že už osemtýždňové deti môžu cítiť bolesť.

Podľa štúdie, ktorá skúmala 374 ľudí žijúcich v Spojených štátoch ohľadne ich názorov na potraty a schopnosť nenarodeného dieťaťa cítiť bolesť, tí, ktorí sú pro-life, s väčšou pravdepodobnosťou vedia, že dieťa môže cítiť bolesť pred 23. týždňom tehotenstva a dokonca aj v prvom trimestri. Je zaujímavé, že štúdia zistila, že 80 % opýtaných žien verí, že nenarodené dieťa môže pociťovať bolesť pred tretím trimestrom, v porovnaní s 56 % mužov. Harcourtová verí, že je to tak preto, lebo ženy sú kŕmené dezinformáciami z pro-life skupín a organizácií. Je však pravdepodobnejšie, že ženy ako tie, ktoré nosia deti, venujú väčšiu pozornosť vývoju dieťaťa počas tehotenstva v porovnaní s mužmi.

Zákony týkajúce sa schopnosti cítiť bolesť

V Spojených štátoch sa objavili zákony súvisiace s obmedzením potratov kvôli schopnosti nenarodených detí cítiť bolesť, napríklad zákon o ochrane nenarodených detí schopných cítiť bolesť. Takéto zákony sa však objavili aj v iných krajinách sveta. Nezávislá členka parlamentu Carol Nolanová nedávno v Írsku predstavila návrh zákona o úľave od bolesti plodu 2021, ktorý podporuje ďalších 10 členov parlamentu.

“Lekárska veda už nejaký čas vie, že nenarodené deti môžu pociťovať bolesť už od 20. týždňa tehotenstva,” uviedla. “Avšak pribúdajúce vedecké výskumy od roku 2007 naznačujú, že mozog a nervový systém sa vyvíjajú veľmi rýchlo, čo znamená, že nenarodené deti môžu pociťovať bolesť už po 13. týždni. Posledná takáto štúdia bola zverejnená len minulý rok v časopise Journal of Medical Ethics.”

Dôkaz, že nenarodené deti cítia bolesť

Štúdia s názvom Prehodnotenie bolesti plodu uvádza, že hoci mnohé správy vylučujú schopnosť plodu cítiť bolesť pred tretím trimestrom (vzhľadom na to, že mozgová kôra začne fungovať až po 24 týždňoch), novšie dôkazy spochybňujú, či je alebo nie je mozgová kôra skutočne potrebná pre cítenie bolesti.

“Možnosť samotnej skúsenosti s bolesťou bez schopnosti sebareflexie považujeme za morálne významnú,” napísali vedci (jeden z nich pro-potratový a jeden pro-life). “Veríme, že bolesť plodu nemusí byť ekvivalentná skúsenosti dospelého človeka, aby na nej morálne záležalo, a preto môže byť schopnosť plodu cítiť bolesť považovaná za súčasť humánneho prístupu k potratom.”

Aj keď sa mozgová kôra nemusí vytvoriť až do tretieho trimestra tehtenstva, vedci zistili, že už v prvom trimestri majú nenarodené deti nervové systémy podobné dospelým ľuďom, a to dokonca aj v rukách a nohách. Nervový systém sa sfunkční vo štvrtom týždni a spinálny reflex sa sfunkční v ôsmom týždni tehotenstva. Dr. Maureen Condicová, Ph.D., docentka neurobiológie a anatómie na Univerzite v Utahu, pred americkým kongresom vypovedala o schopnosti plodu cítiť bolesť a vysvetlila, že spinálny reflex je “nervový obvod zodpovedný za najprimitívnejšiu reakciu na bolesť.” Vysvetlila, že do 12 - 18 týždňov je nenarodené dieťa “schopné zrelého vnímania bolesti”.

Fetológ Albert Iiley z Aucklandskej univerzity to potvrdil, s tým, že miechové reflexy sú vyvinuté natoľko, že nenarodené dieťa je schopné cítiť bolesť vo veku 56 dní, t.j. osem týždňov po oplodnení. “Keď lekári prvýkrát začali napádať svätyňu maternice, nevedeli, že nenarodené dieťa bude na bolesť reagovať rovnakým spôsobom ako narodené dieťa,” uviedol. “Ale čoskoro sa dozvedeli, že reaguje.”

Doktorka Colleen Malloyová pred pojednávaním o zákone o ochrane nenarodených detí schopných cítiť bolesť z roku 2012 dosvedčila, že plody nielen cítia bolesť dlho pred 24. týždňom tehotenstva, ale majú “zvýšený pocit bolesti v porovnaní s dieťaťom v pokročilejšom štádiu tehotenstva”. Poznamenala tiež, že čím je dieťa predčasnejšie, tým “silnejšia je jeho reakcia na bolesť […] kvôli absencii neskôr vyvinutých mozgových obvodov, ktoré vskutku inhibujú reakciu na bolesť u starších dojčiat a dospelých”.

“Som pevne presvedčená, ako ukazujú dôkazy, že skúsenosť s bolesťou u plodu nie je menšia ako skúsenosť s bolesťou u novorodencov alebo u dospelých,” povedala Dr. Malloyová. “U nenarodených môže byť dokonca väčšia ako to, čo by sme vy alebo ja zažili pri rozštvrtení či inom fyzickom zranení.”

Na základe množstva výskumov, ktoré ukazujú, že nenarodené deti sú absolútne schopné cítiť bolesť, a novších výskumov, ktoré naznačujú, že môžu pociťovať bolesť na hlbšej úrovni a oveľa skôr, ako sa doteraz myslelo, by bolo najlepšie pochybovať na strane opatrnosti a zaobchádzať s týmito nenarodenými deťmi s úctou a dôstojnosťou, ktoré si zaslúžia. O tom, čo tvrdia Harcourtová a iní zástancovia potratov v súvislosti so schopnosťou plodu vnímať bolesť, nie je možné diskutovať. Či už sa označujú ako plody alebo nenarodené deti, niet pochýb o tom, že sú ľudskými bytosťami, a existujú značné dôkazy o tom, že môžu cítiť bolesť, keď sa im pri brutálnych a zbytočných potratoch vytrhávajú končatiny z trupu.

Zdroj: Liveaction.org, autor: Nancy Flanders, preklad: Maroš Jozef Bednárik

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.