image_348

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku HFI vydáva už od roku 2016 časopis Nová žena, ktorého cieľom je informovať čitateľov o rizikách umelého potratu na zdravie a psychiku ženy, o možnostiach pomoci v tehotenstve, ako aj o iných riešeniach neželaného tehotenstva. Je určený pre širšie použitie – do čakární u gynekológov a iných lekárov, do lekární, pre školy, internáty, alebo na iné vhodné miesta.

Nová žena obsahuje informácie, ktoré sú dôležité pri rozhodovaní o neplánovanom tehotenstve. Má formu časopisu, v ktorom sú rozhovory, skutočné príbehy, články aj právne a sociálne poradenstvo. Rozsahom informácií vhodne dopĺňa zákonné poučenie pred umelým potratom, avšak v čitateľsky atraktívnejšej a zrozumiteľnejšej podobe.

Časopis Nová žena si môžete v PDF verzii pozrieť a stiahnuť tu.

V prípade záujmu o časopis neváhajte kontaktovať HFI na emailovej adrese [email protected].

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.