image_354

Organizácia Secular Pro-Life sa opýtala sledovateľov na svojej facebookovej stránke: „Tí z vás, ktorí ste v minulosti zastávali pro-choice postoj: Vďaka čomu ste zmenili svoj názor?“ Príspevok zaplavili stovky hĺbavých komentárov. Prinášame vám niekoľko našich favoritov.

Jamie S.: Naozaj mi pomohlo, keď som úprimne načúvala ľuďom s pro-life postojom namiesto toho, aby som im odvrávala. Vyhľadala som si vedecké vysvetlenia vývinu embrya, keď sa v mojom vnútri vyvíjalo moje ešte nenarodené dieťa. Začala som uvažovať nad tým, za čo som to vlastne bojovala – čo by mohlo byť dôležitejšie ako ten malinký život, ktorý vo mne rástol, ktorého jediného ochrankyňou som bola ja sama?

Bradley B.: Je nepríjemné priznať to, no bolo to vďaka jednému z tých veľkých bilbordov v našom univerzitnom mestečku, ktorý zobrazoval pozostatky potrateného dieťaťa. V mojom prípade to bola rúčka a trup priložené k 10 centimetrovému pravítku. Bol to pre mňa hlboký zážitok a naozaj ma to prinútilo zastaviť sa a popremýšľať, čo to vlastne robíme.

Maribel L.: Bolo to vďaka prvému ultrazvuku mojej malej fazuľky, ktorú sme neskôr stratili. Cítila som sa úplne stuhnutá, keď som videla naše 26-týždňové dieťa v inkubátore. Videla som, ako mu postupne rastú mihalnice. Nemôžete ma presvedčiť, že sa v maternici NENACHÁDZA osoba, bez ohľadu na štádium tehotenstva matky.

Tess S.: Jednoducho som si uvedomila, že bolo nezlučiteľné, aby som podporovala potrat, ktorý bol legálny len počas prvého trimestra tehotenstva, a to kvôli ‚autonómii ženského tela‘. Nikdy som nesúhlasila s potratmi vo vyššom štádiu tehotenstva, no myslela som, že v prvom trimestri môžu byť legálne. Následne som si uvedomila, že jediné logické riešenie bolo, aby som bola buď za život od počatia alebo schvaľovala potraty až do pôrodu. Premýšľala som aj nad tým, ako vo všeobecnosti vnímame ľudí ako hodnotné bytosti preto, kým sú, bez ohľadu na ich schopnosti alebo vek.

Chad K.: Názor som zmenil vďaka vede.

KC K.: Počúvanie rozhovorov a príbehov bývalých potratárov, najmä doktora Bernarda Nathansona.

Lynn W.: Zistila som, aké VEĽKÉ množstvo potratov sa vykonalo a zhodnotila som, že aj jeden je priveľa. Najmä po tom, ako som sa spriatelila s množstvom žien, ktoré si prechádzali dlhodobými traumami kvôli svojim potratom.

William A.: Rétorika pro-choicerov je presvedčivá, ak o nej nepremýšľate. Argumenty typu „potraty sa budú stále vykonávať, aj keď sa stanú protizákonnými“ ma presviedčal dosť dlho, kým som si neuvedomil, že ak aplikujeme takýto prístup všade, nič by nemohlo byť ilegálne.

Stefan S.: Zvykol som si hovoriť, že by som osobne nikdy nechcel, aby osoba, s ktorou som, šla na potrat, no všetci ostatní majú na výber. No pomaly som si uvedomil, že morálka nemôže byť premenlivá. Musí byť pevne určená. A preto ak som veril, že by to bolo zlé pre mňa, musí to také byť pre všetkých. Pôsobí to arogantne, viem, no to bol skutočne prvý krok.

Elise M.: Zvykla som byť pro-choice v tom, že som vnímala potrat ako zabitie, no zdôvodňovala som si to tak, že niekedy je zabitie oprávnené (ako napríklad aj v prípade sebaobrany). Potom som zistila skutočné dôvody, prečo by niekto ukončil tehotenstvo, aby zachránil svoj život, a hneď som si uvedomila, že potrat nikdy nebol z medicínskeho hľadiska potrebný. V prípade ohrozenia života matky je oveľa rýchlejšie urobiť cisársky rez ako vykonať potrat vo vysokom štádiu tehotenstva. Tiež som zistila, že väčšina život ohrozujúcich zdravotných komplikácií v tehotenstve nastáva až neskôr, keď už nejde o potrat, ale o skutočný pôrod mŕtveho dieťaťa. Toto úplne zmenilo môj názor a uvedomila som si, že potrat nikdy nebol medicínsky nevyhnutný. Aj keď by dieťa istotne umrelo, keby by sa narodilo predčasne, takýto pôrod je stále prijateľnejší (a najmä rýchlejší, pozn. editora), keď je život matky v ohrození. Najprv usmrtiť dieťa a potom vyvolať jeho pôrod je nezmysel.

Lisa D.: Keď sa niečo bezpečné, legálne a zriedkavé stalo bežné, žiadané a oslavované.

Robert W.: Začal som pracovať v pohrebníctve. Keď sa so smrťou stretávate denne, uvedomíte si, aký hodnotné sú všetky životy, v každej fáze ich vývinu.

Peggy A.: Absolútna subjektivita a logická nezhoda – ak je dieťa chcené, je to tragédia, keď nastane spontánny potrat, no ak je tehotenstvo neplánované, je ukončenie života dieťaťa absolútne v poriadku a je dokonca oslavované. Môj vlastný hlboký žiaľ – aj keď som ho v tom čase nevedela ani len opísať – svedčil o neodmysliteľnej hodnote života môjho dieťaťa.

Tento článok publikovaný na stránke Secular Pro-Life bol na stránke Live Action uverejnený s dovolením autora.

Zdroj: Liveaction.org, autor: Secular Pro-Life, preklad: Lucia Kresanová

Foto: March for Life Facebook

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.