Srdečne vás pozývame zapojiť sa do 24-hodinovej Modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá sa uskutoční na sviatok bl. Anky Kolesárovej 20. novembra 2021 od 00:00 do 24:00 tam, kde práve ste!

Stačí si vybrať jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť za život a rodinu na Slovensku, a zapísať sa na bit.ly/modlitbova-retaz.

Vhodné modlitby, ktoré sa môžete počas Modlitbovej reťaze pomodliť, nájdete na bit.ly/prolife-modlitby.

Zapojte sa aj vy!

image_358

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.