image_368 Potratový priemysel propaguje potratovú tabletku ako jednoduchú a bezpečnú “zdravotnú starostlivosť”, ale niečo, čo priamo a úmyselne zabíja živú ľudskú bytosť v lone matky, nemôže byť nikdy skutočne klasifikované ako zdravotná starostlivosť. Potratová tabletka je nielen smrteľná pre nenarodené dieťa, ale aj nebezpečná pre jeho matku. Prinášame vám päť informácií, ktoré by mala každá žena vedieť o rizikách potratovej tabletky.

1. Výskum ukázal, že potratová tabletka je až štyrikrát nebezpečnejšia ako chirurgický potrat v prvom trimestri.

Štúdia z roku 2015 s názvom “Výskyt návštev na pohotovosti a komplikácie po potrate” skúmala mieru komplikácií potratov u žien v Kalifornii, ktoré podstúpili potrat v rokoch 2009-2010, za ktoré sa platilo prostredníctvom Medicaid (pozn. prekladateľa: Medicaid je verejne financovaný zdravotnícky program v USA pre sociálne slabé osoby).

Výskumníci zistili, že miera komplikácií u žien, ktoré užili potratovú tabletku, bola 5,2 %, v porovnaní s 1,3 % u žien, ktoré podstúpili chirurgický potrat v prvom trimestri. Keď sa zamerali konkrétne na potraty, ktoré spôsobili “ťažké komplikácie”, vedci zistili, že závažnejšie komplikácie sa vyskytli u žien, ktoré užili potratovú tabletku (miera 0,31 %), než u žien, ktoré podstúpili chirurgický potrat v prvom trimestri (miera 0,16 %).

Komplikácie z potratovej tabletky zahŕňajú krvácanie, neúplný potrat a infekciu, ktorá môže spôsobiť až smrť ženy. Štúdiu si môžete prečítať tu.

2. Výskum preukázal, že približne 6 % žien, ktoré užijú potratovú tabletku, potrebuje núdzovú zdravotnú starostlivosť kvôli komplikáciám.

Výsledky štúdie sponzorovanej organizáciou Gynuity, ktorá bola publikovaná v roku 2021 v časopise Contraception, odhalili, že šesť percent (6 %) z 1 157 žien, ktoré užili potratovú tabletku, navštívilo pohotovosť alebo urgent kvôli komplikáciám súvisiacich s potratovou tabletkou. Desať z nich malo vážne následky, pričom päť žien dokonca potrebovalo krvnú transfúziu.

Tieto údaje odzrkadľujú údaje o komplikáciách spojených s potratom vo Veľkej Británii. Kevin Duffy, bývalý globálny riaditeľ vývoja kliník v MSI Reproductive Choices (predtým Marie Stopes International), uviedol, že takmer 6 % žien (až 1 zo 17 tehotných žien), ktoré podstúpili potrat pomocou tabletky v Spojenom kráľovstve medzi 1. júnom 2019 a 31. májom 2021, bolo neskôr liečených na komplikácie a vyžadovali si ošetrenie neúplného potratu. Poznamenal, že táto miera komplikácií je v súlade s údajmi zo správy Marie Stopes Australia z roku 2020, ktorá zistila celkovú mieru komplikácií 6,37 % pre chemické potraty v roku 2020.

Okrem toho Duffy a jeho tím zistili, že tri percentá (3 %) žien dokonca potrebovali operáciu na odstránenie pozostatkov nenarodeného dieťaťa z ich maternice a viac ako dve percentá (2 %) potrebovali liečbu kvôli krvácaniu.

Aj keď šesť percent nemusí na papieri vyzerať veľa, na základe štatistík Guttmacherovho inštitútu o chemických potratoch za rok 2017 odhadom až 20 380 amerických žien ročne môže po užití potratovej tabletky navštíviť pohotovosť a vyžadovať urgentnú starostlivosť.

3. Absencia bezpečnostného protokolu vystavuje vyššiemu riziku ďalšie tehotenstvo ženy.

Americká FDA (z angl. Food and Drug Administration – Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) sa nedávno rozhodla uvoľniť bezpečnostné protokoly pre potratovú tabletku, čo ženám umožňuje získať pilulku bez akéhokoľvek predchádzajúceho testovania alebo reálneho vyšetrenia. Ženy môžu dokonca získať tabletky poštou. Táto absencia testovania a lekárskeho dohľadu však môže ohroziť životy žien, ako aj životy ich budúcich detí.

Pätnásť percent populácie USA je Rh negatívna. Ak je žena Rh negatívna a otec jej dieťaťa je Rh pozitívny, životy jej budúcich detí budú ohrozené, ak sa jej Rh negatívny stav počas tehotenstva neodhalí a nelieči. Keď sa potrat vykoná bez toho, aby sa vedelo, či má žena Rh pozitívnu krv, každé dieťa, ktoré sa rozhodne mať v budúcnosti môže v dôsledku toho zomrieť.

Kristi Stone Hamrick, ktorá je Rh negatívna, vysvetlila: “Prvé dieťa z tejto kombinácie je zvyčajne v poriadku, ale potom sa pri kontakte krvi, napríklad počas pôrodu, nehody alebo potratu, vytvárajú protilátky. Tieto protilátky môžu spôsobiť, že neskoršie tehotenstvá skončia tragicky, keď vlastné protilátky matky napadnú krvinky detí v jej lone a často spôsobia ich smrť.”

Riešením je, aby matka dostávala injekcie Rh imunoglobulínu, ktoré bránia telu matky vytvárať tieto protilátky. Tieto injekcie sa musia podávať počas tehotenstva a bezprostredne po pôrode (alebo po umelom či spontánnom potrate), inak si matka ponesie protilátky po zvyšok svojho života, čím riskuje životy svojich budúcich detí.

Ale absencia bezpečnostneho protokolu pri potratových tabletkách spôsobuje, že krv matky, ktorá ide na potrat pomocou potratovej tabletky, nie je otestovaná a neberie sa do úvahy.

4. Návštevy pohotovosti súvisiace s komplikáciami po užití potratovej tabletky sa drasticky zvýšili.

Štúdia z Charlotte Lozier Institute odhalila, že miera návštev na pohotovosti, ktoré priamo súvisia s užitím potratovej tabletky, sa medzi rokmi 2002 a 2015 zvýšila o neuveriteľných 507 %. Štúdia skúmala údaje od žien žijúcich v 17 štátoch USA, ktorým bolo poskytnuté financovanie potratu prostredníctvom vládneho programu Medicaid. Ženy mali v čase potratu viac ako 13 rokov a pohotovosť navštívili do 30 dní po tomto potrate.

Štúdia tiež zistila, že ženy, ktoré užili potratovú tabletku, mali o 22 % vyššie riziko návštevy pohotovosti z akéhokoľvek iného dôvodu, ako aj o 53 % vyššie riziko návštevy pohotovosti z dôvodu priamo súvisiaceho s potratom. U žien, ktoré užili potratovú tabletku a v priebehu nasledujúceho roka podstúpili ďalší potrat (či už chemický – teda opäť pomocou tabletky – alebo chirurgický), bola dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že budú potrebovať ošetrenie na pohotovosti.

5. Americká FDA nevyžaduje nahlásenie komplikácií po užití potratovej tabletky.

Napriek všetkým dostupným informáciám FDA (z angl. Food and Drug Administration – Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) od roku 2016 už od výrobcu potratovej tabletky nevyžaduje, aby nahlasoval komplikácie súvisiace s jej užitím, ktoré nevedú k smrti. To znamená, že skutočný počet komplikácií spojených s potratom pomocou tabletky je pred ženami skrytý, takže sú slepé voči rizikám, ktoré podstupujú, keď prehltnú potratovú tabletku.

Zatiaľ čo Danco (pozn. prekladateľa: výrobca potratovej tabletky) už nemusí hlásiť komplikácie, ktoré nie sú smrteľné, oni alebo iní (napríklad samotné ženy alebo lekári) sa môžu rozhodnúť tak urobiť dobrovoľne. Nedávna analýza komplikácií, ktorú výrobca predložil FDA, ukázala, že ženy, ktoré zažívajú komplikácie v dôsledku potratovej tabletky, oveľa častejšie navštívia pohotovosť ako potratovú kliniku, kde tabletky dostali. Tieto ženy sú tiež povzbudzované k tomu, aby lekárom na pohotovosti klamali a povedali im, že majú spontánny potrat, a nie umelý potrat. To poukazuje na skutočnosť, že komplikácie súvisiace s potratovými tabletkami sú nedostatočne nahlasované a podhodnotené.

Zástancovia potratov budú klamať a tvrdiť, že potratová tabletka je rovnako bezpečná ako každý iný liek, ale horeuvedené štúdie a správy odhaľujú pravdu. Potratová tabletka je pre ženy bezpochyby nebezpečná.

Zdroj: Liveaction.org, autor: Nancy Flanders, preklad: Martina Bednáriková

Odber noviniek

Pripojte sa k našej iniciatíve! Prihláste sa na odber noviniek, modlitieb a zamyslení a pomôžte meniť atmosféru v našej krajine.

V zmysle Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplnením registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom zasielania noviniek a aktualít kampane 40 dní za život.